'Herzie hervormingsplan kinderopvang'

Het kabinetsplan voor de hervorming van de kinderopvang leidt er nauwelijks toe dat ouders meer gaan werken. Bovendien is de kans groot dat het een ongunstig effect heeft op de ontwikkeling van kinderen, de kwaliteit van kinderopvang en de toegankelijkheid ervan voor gezinnen met een laag inkomen. Het is daarom verstandig het plan te herzien. Dat concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het CPB en SCP analyseerden de maatschappelijke effecten van het plan waarmee het kabinet het stelsel eenvoudiger en betaalbaarder wil maken. Uit de analyse blijkt dat het nieuwe stelsel een beperkt effect heeft op de arbeidsparticipatie van ouders met een laag inkomen, omdat de kinderopvang voor hen niet goedkoper wordt. Ook bij gezinnen met midden- en hoge inkomens zal het stelsel geen invloed hebben op de arbeidsparticipatie. Ouders in deze groep hebben al een hoge arbeidsparticipatie.

Hoewel het effect op de arbeidsparticipatie beperkt is, verwachten het SCP en de CPB een toename van de vraag naar kinderopvang. Als kinderopvang goedkoper wordt voor midden- en hoge inkomens, kunnen ouders immers sneller voor formele opvang kiezen in plaats van opvang door opa en oma. Maar door het personeelstekort kan de kinderopvangbranche deze stijging van de vraag niet aan, wat op korte termijn zal leiden tot prijsstijgingen, wachtlijsten en een vermindering van de kwaliteit. Vooral ouders met lage inkomens en hun kinderen worden hiervan de dupe. Voor hen kan kinderopvang door prijsstijgingen juist duurder worden. De stelselherziening pakt dan negatief uit voor de ontwikkeling van kinderen en de kansengelijkheid in ons land.

Kansenongelijkheid wordt vergroot

'Met het hervormingsplan wordt de kansenongelijkheid vergroot, doordat kinderen van niet-werkende ouders in de huidige plannen nog steeds worden uitgesloten', aldus Josette Hoex van het NJi. 'Het verschil tussen hen en hun leeftijdsgenootjes die in de kinderopvang wél geprofiteerd hebben van de inzet op ontwikkeling en sociale competentie, kan daardoor al behoorlijk groot zijn als ze samen in groep 1 starten. Het zet een grote groep kinderen dus op een mogelijke achterstand.'

'Econoom Thomas van Huizen zei hier al over: "Wil je als overheid kansengelijkheid in het onderwijs bevorderen, dan moet je júíst de kinderen van ouders uit kwetsbare groepen toegang tot kinderopvang geven – ook als die ouders geen betaald werk hebben".'

Bron: SCP; CPB

Bericht SCP en CPB Kennisnotitie kinderopvangInterview met Thomas van Huizen

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.