Kinderopvang pleit voor prijsplafond

Het risico is groot dat de prijs van kinderopvang gaat stijgen doordat de overheid een groot deel van de kosten overneemt. Dat zorgt voor kansenongelijkheid. Daarom pleit de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang voor een prijsplafond.

Het kabinet wil een einde maken aan de ingewikkelde financiering van de kinderopvang via toeslagen. In plaats daarvan gaat de overheid voor werkende ouders 96 procent van de kosten rechtstreeks betalen aan de aanbieders van kinderopvang. Ouders betalen een eigen bijdrage van 4 procent van de kosten, ongeacht hun inkomen.

De brancheorganisatie gaf adviesbureau Rebel opdracht om de mogelijke gevolgen van de kabinetsplannen te analyseren. De kans is groot dat het nieuwe stelsel de prijzen opdrijft, concludeert Rebel. Ouders met een goed inkomen zijn in het nieuwe stelsel namelijk veel minder geld kwijt aan de opvang. Dat vergroot waarschijnlijk hun bereidheid om een hogere prijs te betalen dan het normtarief waar de overheid haar vergoeding op baseert. Vooral commerciële aanbieders zullen daarom hun uurtarieven verhogen, verwacht Rebel. Doordat de overheid ook voor ouders met een laag inkomen alleen 96 procent van het normtarief betaalt, kan de kinderopvang dan te duur worden voor de ouders die zich dat het minst kunnen veroorloven. Dat vergroot de kansenongelijkheid in Nederland.

De brancheorganisatie pleit daarom voor een prijsplafond: een maximumuurtarief. Dat is volgens het rapport niet ingewikkeld om in te voeren.

Bron: Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang

Bericht brancheorganisatieRapport Stelselherziening kinderopvang