Handreiking moet helpen bij inkoop jeugdhulp

Een handreiking over kwaliteitskaders en -standaarden moet gemeenten helpen bij het maken van afspraken met aanbieders bij de inkoop van hulp en ondersteuning. De handreiking is opgesteld in opdracht van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Gemeenten en regio’s die jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning inkopen, hebben kwaliteitscriteria nodig om duidelijk te maken welke eisen ze stellen aan hulp en steun. Ze hebben die criteria ook nodig om te kunnen meten of de hulp voldoet aan hun eisen. Het vraagt echter veel expertise om kwaliteitscriteria op te stellen. Door de kwaliteitskaders over te nemen in hun inkoopdocumenten, besparen gemeenten zich veel werk.

In de vijftien kwaliteitskaders en -standaarden van de handreiking zijn kwaliteitscriteria gebundeld voor verschillende vormen van hulp. Er zijn bijvoorbeeld kaders voor werken aan veiligheid in wijkteams, voor JeugdzorgPlus, voor de aanpak van armoede en schulden, en voor cliëntenparticipatie.

Samenhangende criteria

‘Een kader biedt criteria die belangrijk én samenhangend zijn voor dat betreffende onderwerp’, legt Bram van den Berg van het Nederlands Jeugdinstituut uit. ‘Als gemeenten zo’n kader overnemen, hoeven ze niet meer zelf te bedenken welke kwaliteitscriteria ze gebruiken. Ze kunnen tegen hun opdrachtnemers zeggen: ik wil dat je dit kwaliteitskader volgt.’

‘Stel dat je criteria wilt vastleggen voor de kwaliteit van jeugdhulp. Waar begin je dan als inkoper? Dan kun je het Kwaliteitslabel Sociaal Werk uit de handreiking overnemen. Daarin staan bijvoorbeeld criteria voor vakmanschap en voor de organisatie. Het voordeel is bovendien dat het kader is opgesteld door de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Dat betekent ook dat de branche gemotiveerd is om volgens het kader te werken.’

Voordelen voor aanbieders

‘Het gebruik van deze kaders heeft ook grote voordelen voor aanbieders’, aldus Van den Berg. ‘Ze moeten dan bij verschillende gemeenten voldoen aan dezelfde criteria en kunnen overal dezelfde gegevens aanleveren. Dat betekent voor hen minder administratieve last.’

Bron: Ministerie van VWS

Lees ook