Een op de vijf jongeren ervaart werkstress

Van alle jongeren tussen 15 en 25 jaar met een baan heeft 21 procent regelmatig last van werkstress. De belangrijkste oorzaken zijn de eigen te hoge verwachtingen en de angst om fouten te maken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Landelijke Jeugdmonitor.

Uit het onderzoek blijkt dat jongvolwassenen vaker werkstress ervaren dan tieners. Circa 9 procent van de tieners tussen 15 en 18 jaar met een baan heeft last van werkstress. Voor jongeren tussen 18 en 25 jaar ligt dat percentage met 24 procent aanmerkelijk hoger. Jonge mannen (18 procent) ervaren gemiddeld minder werkstress dan jonge vrouwen (23 procent).

Oorzaken van werkstress

Van alle werkende jongeren ervaart 27 procent geregeld werkstress doordat ze te veel van zichzelf verwachten. Andere redenen die ze noemen zijn de angst om fouten te maken (24 procent), hoge werkdruk (15 procent) en de angst om de baan te verliezen (6 procent). Tot slot noemt circa 5 procent van de jongeren de te hoge verwachtingen van de leidinggevende als oorzaak van werkstress.

Coronacrisis

In totaal had ruim 70 procent van de jongeren in 2021 betaald werk. Bijna een kwart van de jongeren zegt dat de coronacrisis heeft geleid tot meer werkstress. Vooral jonge vrouwen ervaren door de coronacrisis vaker stress door hun werk. Aan het begin van de coronapandemie verloren veel jongeren hun werk of bijbaan. Inmiddels zijn er steeds meer jongeren met werk. Het lijkt erop dat het percentage werkende jongeren weer ongeveer op hetzelfde niveau ligt als voor de coronacrisis.

Prestatiedruk

Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut herkent het beeld dat in de Landelijke Jeugdmonitor naar voren komt. 'Eerdere cijfers en onderzoeken laten duidelijk zien dat veel jongeren prestatiedruk ervaren en hoge verwachtingen hebben van zichzelf. Deze druk komt niet alleen vanuit de buitenwereld, maar zit dus vooral ook in jongeren zelf. Jongeren voelen prestatiedruk niet alleen in hun werksituatie, maar ook op school, blijkt uit eerder onderzoek. De druk om de perfecte versie van jezelf te zijn en de angst om fouten te maken, zorgen ervoor dat jongeren minder veerkracht ontwikkelen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Deze trend baart me zorgen. Willen we echt dat kinderen en jongeren in Nederland op deze manier opgroeien? Die vraag wordt in mijn ogen steeds urgenter.'

Bron: CBS

Meer informatie

Bericht CBSLandelijke Jeugdmonitor