'Bied hulp aan kind in complexe scheiding'

Kinderen die hulp of bescherming nodig hebben door complexe scheidingsproblemen van hun ouders, mogen niet de dupe zijn van de wachtlijsten en werkdruk in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat zegt de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in zijn advies Complexe scheidingen en jeugdbescherming.

De RSJ reageert met zijn rapport op signalen dat de kinderen met problemen door een complexe scheiding niet zouden thuishoren in de jeugdbescherming. Jeugdbeschermers zeggen bijvoorbeeld dat het eigenlijk niet hun taak is om problemen tussen gescheiden ouders op te lossen en dat deze zaken hen te veel tijd kosten. De RSJ begrijpt die signalen, gezien de werkdruk in de jeugdbescherming, maar is het er niet mee eens. Bij een complexe scheiding moeten de belangen van kinderen altijd centraal staan. Zij hebben recht op jeugdbescherming als ze die nodig hebben, aldus de RSJ.

Landelijke aanpak

De RSJ vraagt de rijksoverheid om een landelijke aanpak om te zorgen dat kinderen en ouders in een complexe scheidingssituatie zo snel mogelijk passende hulp krijgen.

Alle partijen die betrokken zijn bij een scheiding, moeten hun best doen om het uit de hand lopen van problemen tussen gescheiden ouders te voorkomen, zegt de RSJ. Het gaat dan om de gemeenten, de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, advocaten en rechters. Het is de taak van de overheid om te zorgen dat hulpverleners vroegtijdig problemen kunnen signaleren en dat er effectieve hulp beschikbaar is. Ook is het nodig om de wachtlijsten in de hulpverlening en de rechtspraak te verkorten. Verder vindt de RSJ het belangrijk dat de stem van kinderen gehoord wordt in het scheidingsproces.

Negatieve gevolgen

'Uit onderzoek weten we een complexe scheiding ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokken kinderen', zegt Harmke Bergenhenegouwen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Op de langere termijn ervaren ze meer stress dan andere kinderen en hebben ze meer gedragsproblemen. Ook bereiken ze gemiddeld gezien een minder hoog opleidingsniveau en gaan ze later vaker zelf scheiden. Vroegtijdige signalering van problemen in het scheidingsproces en passende hulp kunnen helpen om die negatieve gevolgen te verkleinen.'

Bron: Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

Bericht RSJ
Advies Complexe scheidingen en jeugdbescherming

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.