Amsterdam investeert in jongerenwerk

De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren 7,5 miljoen euro extra in het versterken van het jongerenwerk. Er komt een jongerenwerkacademie om expertise op te bouwen en te delen. En een snel inzetbaar stedelijk team dat jongeren kan ondersteunen in de buurten met de grootste problemen.

Een groeiende groep jongeren heeft mentale problemen of komt in aanraking met criminaliteit, aldus de gemeente. Jongerenwerkers kunnen een vertrouwensband opbouwen met deze jongeren en hen ondersteunen. Daarom wil Amsterdam het vakmanschap en de effectiviteit van het jongerenwerk versterken. Ook is het de bedoeling te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij criminele netwerken.

Expertise uitwisselen

Voor het versterken van het vakmanschap richt de gemeente de Amsterdamse Jongerenwerk Academie op. Die moet expertise opbouwen en uitwisselen met jongerenwerkers, maar ook met het onderwijs, de politie en de straatcoaches die in Amsterdam overlast aanpakken. Het komende jaar werkt Amsterdam de plannen voor de academie verder uit.

Amsterdam gaat verder experimenteren met een stedelijk team van jongerenwerkers die in staat zijn om jongeren met zware problemen te ondersteunen. Zij kunnen ook jongeren met crimineel gedrag begeleiden. Het team wordt ingezet in buurten waar de problemen met jeugdcriminaliteit het grootst zijn. Maar het kan ook bijspringen als op andere plekken tijdelijk meer jongerenwerkers nodig zijn, bijvoorbeeld bij onrust in een wijk.

Wisselwerking

De keuze om de lokale uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren is positief, zegt Mike Loef van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dat kan jongerenwerkers helpen effectiever te werken. Zeker omdat het ook de bedoeling is om expertise uit te wisselen met de politie en het onderwijs. Zo deel je ervaring vanuit verschillende disciplines en perspectieven. Het is wel belangrijk om niet alleen kennis over de lokale situatie uit te wisselen, maar ook de kennis te gebruiken die beschikbaar is in andere gemeenten en op landelijk niveau. Zo krijg je een wisselwerking tussen lokale kennis en bredere, landelijke kennis en voorkom je dat overal het wiel opnieuw wordt uitgevonden.'

'Wel moet je realistisch blijven: het jongerenwerk kan in zijn eentje niet de jeugdcriminaliteit oplossen. Dat vraagt inzet van iedereen in de omgeving van jongeren.'

Bron: Gemeente Amsterdam

Bericht gemeente Amsterdam

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.