Actieplan tegen voortijdig schoolverlaten

Hulp binnen de school en het onderwijs aantrekkelijker maken voor jongeren die in de praktijk willen leren. Dat zijn enkele maatregelen in het Actieplan Voortijdig Schoolverlaters van demissionair minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs.

Het doel van het plan is om het aantal voortijdig schoolverlaters in 2026 terug te brengen tot minder dan 18.000. In 2022 was dit aantal gestegen tot 30.000 jongeren. Dit werd vooral veroorzaakt door de coronajaren en een gunstige arbeidsmarkt. Daardoor gingen veel jongeren zonder diploma aan de slag.

De minister wil onder meer dat er vanaf het studiejaar 2025-2026 voor mbo-studenten 'hulp in de school' komt. Zo weten studenten die hulp nodig hebben beter welke hulp er precies voorhanden is. Daarnaast wil de minister een verbeterde aanwezigheidsaanpak voor mbo-studenten boven de 18 jaar. Zo kunnen scholen sneller reageren op signalen van verzuim.

Landelijke afspraken

Dijkgraaf wil ook landelijke afspraken maken met ten minste zes sectoren of organisaties om jonge werkenden zonder startkwalificatie alsnog op te leiden. Dit betekent dat jongeren zonder diploma een opleiding kunnen volgen via hun werkgever en zo alsnog een startkwalificatie bemachtigen. Op deze manier wil de minister voorkomen dat studenten gaan werken nog voordat zij een startkwalificatie hebben.

'Bij voortijdig schoolverlaten spelen verschillende factoren een rol, zoals een te hoge drempel om hulp te zoeken als het niet goed gaat op school', zegt Mona Almushat van het NJi. 'Het is goed dat dit actieplan hierop inspeelt. Toegankelijke ondersteuning binnen  de school kan uitval onder studenten voorkomen. De drempel voor de student is niet hoog, waardoor het vragen om hulp wordt genormaliseerd en vroegtijdig aan de bel getrokken kan worden.'

'Zit je nog op je plek?'

Almushat is ook positief over het maken van landelijke afspraken om jonge werkenden zonder startkwalificatie alsnog op te leiden. 'Een integrale aanpak met samenwerking tussen school en het bedrijfsleven communiceert makkelijker en heeft een positieve weerslag op de student. Maar een startkwalificatie alleen is niet genoeg. Belangrijk is dat een werkende jongere die een startkwalificatie behaalt, ook op een duurzame werkplek zit. Neem na een jaar weer eens contact op en vraag bijvoorbeeld: 'Hoe gaat het?' en 'Zit je nog op je plek?''

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bericht Ministerie van OCW

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.