Online bronnen over middelenmisbruik en verslaving

101 vragen en antwoorden over veiligheid
Website voor jongeren van de politie Haaglanden over veiligheid. De politie beantwoordt vragen over wat ze voor je kan doen als je bijvoorbeeld digitaal gepest wordt of als je met kinderporno wordt geconfronteerd. De site geeft ook antwoord op vragen over wat strafbaar is, zoals waar je mag skaten, hoeveel wiet je bij je mag hebben en hoe hoog de boete voor zonder licht fietsen is.

Alcohol: informatie voor professionals
Informatie van het Trimbos-instituut voor beroepskrachten over gebruik van alcohol.

Alcoholpreventie
Bevat informatie over preventie van overmatig alcoholgebruik en de activiteiten van de stichting op dit terrein.

Drugs: informatie voor professionals
Informatie van het Trimbos-instituut voor beroepskrachten over drugsgebruik.

Hulp en voorlichting voor alcohol, drugs en gokken
Website van Jellinek, instelling voor verslavingszorg, over hulp en voorlichting alcohol, drugs en gokken.

Informatie over verslaving en leefwijzen
Informatie van het IVO, een wetenschappelijk bureau dat zich bezig houdt met onderzoek, onderwijs, advies en implementatie op het gebied van verslaving, leefwijzen, maatschappelijke ontwikkelingen.

STAP
Website van STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, voor beleidsmakers, bestuurders, handhavers en andere betrokkenen bij het lokale alcoholbeleid.

STIVA
Nederlandse producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken leveren hun bijdrage aan het bevorderen van een verantwoord alcoholgebruik en het terugdringen van alcoholmisbruik.

VWS, dossier Alcohol
Dossier met informatie over de maatregelen en beleidsvoornemens van het Ministerie van VWS voor de aanpak van alcoholproblematiek.

VWS, dossier Drugs
Bevat informatie over beleid en regelgeving en link naar folder met cijfers, voorzieningen, voorlichting en preventie, overlast en criminaliteit.