Gevolgen roken

De ernstige gevolgen van roken ontstaan over het algemeen pas na langere tijd en komen daarom bij jongeren nog niet voor. Toch is de kans op vroegtijdige sterfte voor rokers anderhalf tot tweeënhalf keer zo groot als voor niet-rokers. Op korte termijn hebben jongeren die roken meer astmatische symptomen en meer mond- en tandproblemen. Ook heeft roken een nadelig effect op intensieve inspanningen die langer dan enkele minuten duren (Schrijvers e.a., 2008).

Verslaving

Door de nicotine in tabaksrook is roken snel en sterk verslavend. Hoe jonger iemand begint met roken, des te groter de kans op verslaving (Schrijvers e.a. 2008). De meeste rokers zijn begonnen met roken en er verslaafd aan geraakt toen zij op de middelbare school zaten. Hersenen van jongeren lijken gevoeliger voor de belonende effecten van nicotine in vergelijking met de hersenen van volwassenen. Beginnen met roken in de adolescentie vergroot daarom de kans op het ontwikkelen van nicotineafhankelijkheid (Kleinjan & Luijten, 2017).

Doordat roken de werking van het beloningssysteem beïnvloedt evenals de balans tussen het beloningssysteem en het cognitieve controle systeem in de hersenen, wordt roken steeds sterker een automatisme of gewoonte. Daarnaast lijkt het erop dat roken tijdens de adolescentie blijvende veranderingen in hun hersenen veroorzaakt, hoewel het onderzoek op dit gebied nog beperkt is (Kleinjan & Luijten, 2017).

  • Kleinjan, M. & Luijten, M. (2017). De relatie tussen roken en de hersenontwikkeling van jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • Schrijvers, C.T.M. & Schoemaker, C.G. (2008). 'Spelen met gezondheid: leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd'. Bilthoven: RIVM.
  • www.stivoro.nl