Drs. Marielle Balledux

Foto Mariëlle Balledux
Functie: 
Senior adviseur Opgroeien en Opvoeden
E-mailadres: 
m.balledux@nji.nl
Telefoon: 
030 - 230 64 64

Marielle Balledux werkt aan verschillende onderwerpen binnen het thema 'sterke basis'. Ze richt zich op ondersteuning van professionals in de basisvoorzieningen, vraagstukken rondom versterking eerste lijn en pedagogische kwaliteit van voorschoolse voorzieningen. Marielle is projectleider van Alert4you. Zij adviseert en ondersteunt gemeenten over de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd. Verder werkt zij aan het verbeteren van deskundigheid van beroepskrachten in de voorschoolse voorzieningen over gezonde leefstijl. Ze ontwikkelde trainingen over werken met baby's, welbevinden en omgaan met kinderen met lastig gedrag in de BSO. 

Expertise: kinderopvang, versterken professionals in opvang en onderwijs, gezonde leefstijl, monitoring, transitie en transformatie