Gevolgen drugs

Over de effecten op de korte termijn van middelen die jongeren vaak gebruiken, zoals cannabis en ecstasy (xtc), is het volgende bekend:

 • De werkzame stof in cannabis versterkt de stemming: wie zich niet zo gelukkig voelt, kan zich er nog rotter door gaan voelen.
 • Cannabis verslapt de spieren, maakt de mond droog en de ogen rood, en versnelt de hartslag.
 • De gebruiker van ecstasy wordt opgepept. Hij krijgt zowel lichamelijk als geestelijk een energiek gevoel. Vermoeidheid wordt onderdrukt.
 • De waarneming wordt intenser na gebruik van ecstasy.
 • Ecstasy kan een stijf gevoel in de kaken, hartkloppingen, een droge keel en mond, misselijkheid en benauwdheid veroorzaken. Ook zijn af en toe de bewegingen moeilijk te coördineren.

Over de mogelijke gevolgen van drugsgebruik op lange termijn is het volgende bekend:

 • Cannabis verhoogt de kans op het ontwikkelen van psychotische episodes bij jongeren die daar genetisch gevoelig voor zijn. Het tijdstip waarop met blowen wordt begonnen is van invloed op een eventuele psychose, des te eerder in de adolescentie wordt begonnen met het roken van cannabis, des te eerder psychotische verschijnselen optreden.
 • Roken van cannabis kan longschade veroorzaken.
 • Ecstasy en amfetaminen kunnen de hersenen beschadigen.
 • Cannabisgebruik vergroot bij jongeren de kans op schizofrenie.
 • Door drugsgebruik merken mensen vermoeidheid, pijn en honger vaak minder snel op. Dit kan het lichaam uitputten. Mogelijke gevolgen zijn gewichtsverlies, oververmoeidheid, hoofdpijn en toegenomen vatbaarheid voor infectieziekten.
 • Cannabisgebruik op jonge leeftijd verhoogt het risico op schoolverlaten, verminderde schoolprestaties en het beïnvloedt mogelijk de cognitieve ontwikkeling.
 • Adviescommissie Drugsbeleid (2009). 'Geen deuren maar daden, Nieuwe accenten in het Nederlands drugsbeleid'. Den Haag.
 • Hammink, A., Altenburg, M., & Schrijvers, C. (2012). 'De sociale gevolgen van verslaving. Een state of the art studie naar verstoring van sociale relaties, schooluitval, dakloosheid, schulden en huiselijk geweld als gevolg van alcohol- of drugsverslaving'. Rotterdam: IVO.
 • Niesink, R. & van Laar, M. (2016). THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: Update 2016. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Schrijvers, C.T.M. & Schoemaker, C.G. (2008). 'Spelen met gezondheid: leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd'. Bilthoven: RIVM.
 • www.drugsinfo.nl