Nazorg voor slachtoffer van mensenhandel

Bij afsluiting van de behandeling is het belangrijk om tijdig nazorg of een vervolgaanbod voor te bereiden en in te zetten. Hierbij is veel aandacht nodig voor een warme overdracht en teruggeleiding naar de nieuwe woonsituatie. In de woonomgeving van het meisje is het nodig om goed samen te werken met andere partijen zoals het wijkteam, een vaste hulpverlener, het netwerk en bijvoorbeeld een wijkagent. Deze partijen hebben een rol in het ‘niet uit beeld raken’ van het meisje. Dit geldt zowel voor minderjarigen als voor meisjes vanaf 18 jaar.

De inhoud en vorm van de nazorg is maatwerk, afhankelijk van de behoeften van de client. Denk aan individuele gesprekken, gezinsgesprekken of ambulante begeleiding.

Hulpverleningsorganisaties onderhouden contact met voorzieningen die vervolgzorg bieden. Welke dat zijn verschilt per regio, maar het wijkteam kan vaak ambulant veel betekenen. Ook is het belangrijk aansluiting te zoeken met voorzieningen voor meisjes vanaf 18 jaar.

Lees ook

Anne Addink