Bijdrage duurzamere toekomst op kinderopvang en bso

Verschillende studies laten zien dat natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang betekent dit dat zij er goed aan doen om kinderen de gelegenheid te bieden om in die natuur te spelen en op ontdekkingstocht te gaan.

Onderzoek laat zien dat spelen in de natuur zorgt voor meer beweging en een stimulans geeft aan de fantasie, de spelontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling. Dat is de reden dat samenwerkingsverbanden en organisaties als Gezonde Kinderopvang en Instituut voor Natuur- en Milieu-educatie suggesties verzamelen en delen over hoe de kinderopvang en de bso activiteiten in en over de natuur kunnen vormgeven.

Zo ontwikkelt het IVN met de kinderopvang en scholen zogeheten Tiny Forests, kleine bossen van niet meer dan een voetbalveld groot. Naast de kennismaking met de natuur en de leuke speel- en ontdekkingsruimte die dit voor de kinderen oplevert, leiden de bossen ook tot meer biodiversiteit en dragen ze bij aan CO2-opslag en het vasthouden van water in de omgeving. De laatste jaren krijgen deze initiatieven er belangrijke dimensies bij.

Studies wijzen erop dat wanneer kinderen op vroege leeftijd kennismaken met de natuur en met duurzaam gedrag, zij op latere leeftijd meer betrokken zijn bij het milieu. Op deze manier draagt de kinderopvang en de bso spelenderwijs bij aan een duurzamere toekomst.

Foto Ali Karatas

Ali Karataş

senior medewerker inhoud