Hoe financieren gemeenten een kleinschalig verblijf?

Kleinschalig verblijf vraagt een financiële investering van gemeenten. Belangrijk is dat kinderen en jongeren er kunnen blijven wonen zo lang dat nodig is, waarbij het wonen en de behandelingen financieel losgekoppeld zijn. Hoe doe je dit als gemeente op de beste manier?

Verschillende tarieven

Een kleinschalige voorziening is altijd maatwerk. Het past bij de hulp en begeleiding die een kind of jongere nodig heeft. Iedereen is namelijk uniek. De diversiteit in onder andere problematiek binnen kleinschalig verblijf is daardoor groot. Dit geldt ook voor de tarieven voor het verblijf, de inkoop van hulp en de schriftelijke overeenkomsten binnen de verschillende jeugdregio's en gemeenten.

Verantwoordelijke gemeente 

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dit is vaak moeilijk te bepalen. Daarom geldt sinds 1 januari 2022 een nieuw woonplaatsbeginsel. De gemeente waar kinderen of jongeren wonen en ingeschreven staan (volgens de Basisregistratie Personen) voordat ze verhuizen naar een kleinschalig verblijf is verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdhulp en de daarbij horende kosten. Ook als de nieuwe woonplaats onder een andere gemeente valt.

Beschikbaarheidsfinanciering en kosten 

In een kleinschalige woonvorm wonen vier tot zes kinderen of jongeren. Dit is minder dan in een reguliere leefgroep. Toch heeft ook een kleinschalige woonvorm een vast team nodig om goede 24-uurszorg te leveren. Het Vergeten Kind en Levvel berekenden wat een kleinschalig verblijf kost, qua verblijf van het kind en medewerkers. Dit staat in hun blauwdruk.  

Kinderen en jongeren in een kleinschalig verblijf hebben behoefte aan stabiliteit, continuïteit en voorspelbaarheid. Die verlangens vragen om een specifieke manier van bekostigen. Beschikbaarheidsfinanciering en meerjarige contracten brengen rust: het team blijft in stand als er tijdelijk minder kinderen wonen. Maar ook kinderen en jongeren zijn verzekerd van een plekje. Organisaties kunnen meerdere jaren investeren in een stabiel team, doordat zij medewerkers vaste contracten kunnen aanbieden.

Aanvullende financiering 

Sommige kinderen of jongeren hebben een grotere zorgbehoefte. Als een kind of jongere aanvullende behandeling nodig heeft, moet die apart worden bekostigd. Hierdoor hoeven kinderen niet steeds te verhuizen naar een plek waar passende hulp is. Dit is in lijn met het principe van onvoorwaardelijk wonen en expertise voor specifieke hulp erbij halen als dat nodig is.

Blauwdruk Kleinschalig Verblijf 2021 Onderzoeksrapport Ik weet niet eens waar ik volgende week woon

Meer over kleinschalig verblijf

Weten welke informatie we hebben voor jongeren, professionals en beleidsmakers?

Bekijk het overzicht

Els Mourits

Els Mourits

senior medewerker