De rol van beleidsmakers bij kinderwerk

Kinderwerkers ondersteunen kinderen bij het opgroeien. Als beleidsmaker bij een gemeente kun je een belangrijke rol spelen in het faciliteren van de werkzaamheden van kinderwerkers. Op deze pagina lees je meer over kinderwerk en jouw rol als beleidsmaker.

Wat doen kinderwerkers?

Kinderwerkers ondersteunen kinderen van ongeveer 4 tot 12 jaar bij het opgroeien. In principe richt het kinderwerk zich op alle kinderen, maar extra aandacht gaat uit naar kinderen die een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken. De kinderen maken vrijwillig gebruik van kinderwerk. Het is een invulling van hun vrije tijd. Soms werken kinderwerkers samen met basisscholen.

Uit onderzoek blijkt dat beleidsmakers en samenwerkingspartners nog vaak denken dat kinderwerk draait om 'leuke spellen of knutselen'. Kinderwerkers gebruiken inderdaad activiteiten of spelvormen, maar dan als middel om hun doelstellingen te bereiken. Deze doelstellingen zijn vaak vrij breed:

  • Het bevorderen van een gezonde leefstijl.
  • Het ontwikkelen van talenten en oefenen van persoonlijke en sociale competenties.
  • Het signaleren van opvoedkwesties en zorgsignalen.
  • Kinderen in contact laten komen met andere culturen of achtergronden.

Hierbij werken ze vaak samen met partners, zoals het jongerenwerk, basisscholen, wijkteams, kinderopvang of de politie. In het onderzoek kinderwerk anno 2021 lees je meer over de doelstellingen, samenwerkingspartners en activiteiten van het kinderwerk.

Mijn rol als beleidsmaker bij kinderwerk

Als beleidsmaker kun je een belangrijke rol spelen in het faciliteren van het lokale kinderwerk. Deze tips kunnen je helpen: 

Geef het kinderwerk de tijd

De band tussen de kinderwerker en het kind is belangrijk voor een goede ondersteuning en begeleiding. Het kost vaak tijd om een goede band op te bouwen. Dit geldt ook voor de samenwerking met andere organisaties in de wijk. Het kan helpen om het kinderwerk de tijd te geven om de werkzaamheden en een netwerk op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan aanbestedingen voor een langere tijdsperiode.

Pak de regierol

Samenwerking met andere organisaties is een belangrijk onderdeel van het kinderwerk. Door het laagdrempelige contact met kinderen en gezinnen kunnen kinderwerkers vroeg signaleren of preventief werken. Ze zijn daarom ook voor partners in de wijk een belangrijke partner. Samenwerking is in de praktijk echter vaak complex. Als beleidsmaker bij een gemeente kun je helpen door een regierol te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren van gezamenlijke overleggen, afspraken over gegevensdeling of financiering.

Ga met de kinderwerkers in gesprek

Vraag hen naar hun dagelijkse werk, hun successen en uitdagingen, zodat je een beeld krijgt van hoe het kinderwerk eraan toe gaat in jouw gemeente. En betrek de kinderwerkers in jouw proces van keuzes maken en prioriteiten stellen. 

Bekijk ook de 10 taken van het kinderwerk.

Foto Petra van Es

Petra van Es

medewerker inhoud