Kinderwerk anno 2021

Doel, inhoud en betekenis onderzocht

Dit onderzoeksrapport over kinderwerk en de kinderwerkers in Nederland laat zien dat één kinderwerker als rolmodel en vertrouwd persoon voor een kind het verschil kan maken. Die laagdrempelige aandacht is voor een kind van levensbelang en bespaart de samenleving op de lange termijn veel zorgkosten. Kinderwerkers zijn de schakel voor vroegsignalering in buurten en de pedagogische en sociale schakel tussen school en gezin en met jeugdzorg en politie. De wijkaanpak biedt de kans om dit nu goed vorm te geven. Aan beleidsmakers én kinderwerkers de taak om hiermee aan de slag te gaan.

Omslag Kinderwerk anno 2021
Titel: 
Kinderwerk anno 2021. Doel, inhoud en betekenis onderzocht
Auteur: 
Loef, M.
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
21 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie

Factsheet Kinderwerk anno 2021

Lees ook