Wat is kinderwerk?

Kinderwerk is het sociaal werk met kinderen tot 12 jaar. Het is een professionele voorziening in het sociale netwerk rond een kind, ouder en gezin. Kinderwerk richt zich op alle kinderen in de buurt, met extra aandacht voor kinderen in een kwetsbare situatie die meer ondersteuning kunnen gebruiken.

Werkzaamheden van kinderwerkers

Kinderwerk wordt vaak geassocieerd met het organiseren van activiteiten. Maar kinderwerkers voeren veel verschillende werkzaamheden uit, vanuit een professionele pedagogische achtergrond en werkwijze. Ze doen dit onder verschillende functienamen zoals speeltuinmedewerker, buurtwerker, opbouwwerker of jeugdwerker.

Voor kinderen en ouders

Activiteiten zijn in het kinderwerk een belangrijk middel om te werken aan doelen, zoals talentontwikkeling, een gezonde leefstijl of het bevorderen van competenties. Naast het organiseren van activiteiten en de ondersteuning voor kinderen is er ook veel aandacht voor de ondersteuning van ouders bij de opvoeding. Kinderwerkers zijn een belangrijk onderdeel van het sociale netwerk rond een kind, ouder en gezin. Dit noemen we ook wel de pedagogische basis.

Meer weten over wat het kinderwerkers in een buurt doen? Bekijk dan de video Kinderwerk in je buurt.

Doelstellingen

Kinderwerkers willen met hun werkzaamheden verschillende doelen bereiken. Er is veel aandacht voor talentontwikkeling. Ook het signaleren van uitdagingen in het opgroeien speelt een belangrijke rol. Andere belangrijke thema's zijn onder andere inclusie en participatie, een gezonde leefstijl en het ondersteunen van ouders bij de opvoeding.

Doelstellingen kinderwerk

Samenwerkingspartners

Belangrijke samenwerkingspartners van het kinderwerk zijn andere voorzieningen in de pedagogische basis, zoals het onderwijs, jongerenwerk, vrijetijdsvoorzieningen en lokale verenigingen. Daarnaast wordt er veel samengewerkt met organisaties buiten de pedagogische basis, zoals de GGD en jeugdzorg. Meer informatie over de samenwerkingspartners van het kinderwerk is te vinden in het onderzoek Kinderwerk anno 2021.

Kinderwerk anno 2021Kinderwerk in beeldOpgroeien doe je samen

  • De Groot, N., Hajer, F. & Neefjes, K. (2012). Daar ben je goed in! De kracht van het kinder- en jongerenwerk in 11 portretten. Maastricht, BV Jong.
  • Hajer, F., Keesom, J. & Neefjes, K. (2017). 10 taken van het kinderwerk.

 

Foto Petra van Es

Petra van Es

medewerker inhoud