Activiteiten en thema's

In 2023 en 2024 ligt de focus van Kwaliteit en Blijvend Leren op een aantal activiteiten en thema's.

Activiteiten

In 2023 en begin 2024 ligt de focus op de volgende activiteiten: 

  • Starten met de drie thema's: kwaliteitskaders, leren in de praktijk en implementatie- en onderzoeksagenda.
  • Opbouw van de werkstructuur in samenwerking met netwerkpartners. 
  • Verbinden met bestaande netwerken, bewegingen en programma's.

Thema's 

Het ontwikkelen en invoeren van gezamenlijke kaders voor kwaliteit van jeugdhulp is een belangrijk thema waarmee we aan de slag gaan. Een ander thema is het mogelijk maken van leren op de werkvloer door professionals. Verder is de ambitie om tot een gezamenlijke implementatie- en onderzoeksagenda te komen. 

Opbouw werkstructuur

De werkstructuur is in opbouw. Kwaliteit en Blijvend Leren is geen traditioneel programma dat van A naar B werkt. Het is een nieuw op te bouwen netwerk dat een beweging wil neerzetten. Daar hoort een fase van opbouw bij die zich karakteriseert door flexibiliteit en samen doen.

De opbouw van Kwaliteit en Blijvend Leren is in de zomer van 2023 gestart. De rest van het jaar stond in het teken van de opbouw van de werkstructuur. Eind 2023 is de werkorganisatie en het bureau bemenst. Er is een start gemaakt met het inrichten van de adviesraad en koersgroep. Ook zijn er eerste verbindingen gelegd met bestaande netwerken, zoals de Bovenregionale Expertisenetwerken (BEN's), de Regionale Kennisnetwerken Jeugd (RKJ) en het onderzoeksconsortium Doing What Works for Children.

In 2024 gaat de werkorganisatie aan de slag met geprioriteerde thema's. Dit zijn: kwaliteitskaders, leren in de praktijk en een gezamenlijk agenda maken.

Bekijk de huidige vacatures

Verbinding bestaande netwerken

Kwaliteit en Blijvend Leren vaart op verbindingen met relevante organisaties, netwerken, initiatieven en bewegingen in het jeugdveld. Vele mensen werken aan kwaliteit en het is niet mogelijk om direct bij de start een nauwe samenwerking te hebben met alle relevante partners. Er zijn bestaande netwerken met een grote waarde voor het werkveld. Het is van belang dat Kwaliteit en Blijvend Leren samenwerkt met deze netwerken. 

Netwerkpartners kunnen elkaar opzoeken binnen de werkstructuur. Het maken van deze verbinding kost tijd en investering in elkaar.