Netwerkpartners

De volgende netwerkpartners dragen actief bij in de opstartfase van Kwaliteit en Blijvend Leren:   

In de opstartfase wordt aansluiting gezocht met bestaande netwerken, samenwerkingen en partners. We nemen de tijd om de verbindingen te laten ontstaan en bieden ruimte en investeringen om te verbinden.