Kwaliteit en Blijvend Leren

Kwaliteit en Blijvend Leren (KBL) is een netwerkorganisatie waarin betrokkenen uit de jeugdhulp samenwerken aan het duurzaam verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp. Uitgangspunt daarbij is een cultuur waarbij voortdurend leren en verbeteren door professionals en beleidsmakers vanzelfsprekend is. Het vertrekpunt is altijd de hulpvraag van het kind, de jongere en/of de opvoeders. Dit is beschreven in het advies 'Kwaliteit en blijvend leren. Van praten naar doen.'

De netwerkorganisatie is in opbouw. In 2024 krijgt Kwaliteit en Blijvend Leren een eigen website. Tot die tijd is deze pagina een tijdelijke digitale omgeving. Je leest hier meer over het netwerk, de ambitie en de activiteiten.

Sluit je aan

Werk je in het brede werkveld van de jeugdhulp? Geloof je dat de kwaliteit van de jeugdhulp beter kan en wil je daaraan bijdragen? Verbind je dan aan het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren. Hoe?

  • Deel je idee met ons. We leggen verbindingen met bestaande netwerken, programma's en projecten. We nemen jouw idee daarin mee. 
  • Kom naar een bijeenkomst of werksessie. In oktober 2023 was de startbijeenkomst. Er volgen meer bijeenkomsten in 2024. 
  • Blijf op de hoogte van de KBL-ontwikkelingen. Geef je e-mailadres aan ons door en we houden je op de hoogte. 

Mail ons

Van praten naar doen