Werkstructuur

De netwerkorganisatie Kwaliteit en Blijvend Leren bestaat uit een werkstructuur met een werkorganisatie, koersgroep, adviesraad en een bureau. Het doel van deze onderdelen is:  

  • Werkorganisatie: het opstellen van inhoudelijke voorstellen en vertegenwoordigen van perspectieven in het netwerk.
  • Koersgroep: het bieden van sturing op inhoud en dragen van gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de vastgestelde doelstellingen. 
  • Adviesraad: het agenderen van opgaven op basis van maatschappelijke thematiek.  
  • Bureau: het ondersteunen en coördineren van de werkstructuur.  

De werkstructuur is als een werkeenheid ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het NJi treedt hierin op als werkgever en facilitator van de werkstructuur en heeft een eigen begroting en eigen werkafspraken. 

De netwerkorganisatie Kwaliteit en Blijvend Leren bestaat uit een werkstructuur met een werkorganisatie, koersgroep, adviesraad en een bureau.