Rotterdam: voor elk wat wils

In Rotterdam kunnen jongeren op verschillende manieren hun stem laten horen. Bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij het Rotterdams Jongerenpanel. De gemeente legt dat panel een paar keer per jaar een online vragenlijst voor over bepaalde onderwerpen en peilt de mening van de jongeren daarover. De resultaten van de eerste peiling zijn gepresenteerd in een video.

Videobeschrijving

Rotterdam. Sterker door jongeren:  resultaten 1e peiling Jongerenpanel

Jongeren die zich intensiever willen inzetten voor inspraak in hun gemeente, kunnen zich aansluiten bij de jongerenadviesraad Young010, of zich verkiesbaar stellen in de wijkraad. Een vierde manier waarop jongeren hun stem kunnen laten horen, is door een beroep te doen op de Jongeren Bijdrage Regeling. Deze financiële bijdrage biedt jongeren de mogelijkheid om hun ideeën daadwerkelijk uit te voeren.

Wat werkt?

De verschillende vormen van jongerenparticipatie maken het voor alle jongeren goed mogelijk om mee te doen op een manier die bij hen past.

Foto Robin Koper

Robin Koper

medewerker inhoud