Classificatiesysteem Aard van de Problematiek - Jeugd (CAP-J)

Het Classificatiesysteem Aard van de Problematiek - Jeugd (CAP-J) bevat definities van problemen waarmee cliënten zich bij de jeugdzorg aanmelden en waarvoor zij begeleiding en behandeling ontvangen.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Gedragsproblemen, Hechting en hechtingsproblemen, Kindermishandeling, Licht verstandelijk beperkte jeugd, Gezinnen met meervoudige en complexe problemen, Middelengebruik, Pesten
Doel: 
Diagnostiek
Leeftijd: 
0 tot en met 18 jaar

Doel

Het doel van het Classificatiesysteem van de Aard van de Problematiek van cliënten in de jeugdzorg (CAP-J) is het geven van heldere beschrijvingen van problemen van jeugdigen en hun ouders, zodat hulpverleners en onderzoekers deze kunnen gebruiken bij:

  • het verkennen en onderzoeken van de problematiek,
  • het onderling bespreken en overdragen ervan,
  • het indiceren van behandeling en begeleiding,
  • het afleggen van verantwoording over de besteding van gemeenschapsgelden, en
  • wetenschappelijk onderzoek.

Doelgroep

Cliënten in de jeugdzorg.

Materialen

Er is een papieren versie en een digitale versie (in de vorm van een databank) van CAP-J beschikbaar.

Gebruik

De afnemer heeft de mogelijkheid op verschillende tijdstippen in het hulpverleningstraject het instrument in te zetten. Dit is afhankelijk van het doel dat de afnemer voor ogen heeft met de classificatie en de beschikbare informatie. Na een eerste screeningsgesprek kan al worden aangegeven op welke as(sen) er problemen spelen, omdat op dit niveau het probleem heel algemeen is beschreven. Om op het niveau van de rubrieken te classificeren moet het probleem aan meerdere criteria voldoen en is een gedetailleerd beeld van de cliënt nodig; het instrument kan op dit niveau pas aan het eind van de diagnostische fase worden ingezet.De in CAP-J beschreven problemen kunnen worden geclassificeerd door uitvoerend medewerkers in de jeugdzorg, die minimaal hbo-opgeleid zijn. Bovendien adviseren de ontwikkelaars om een training te volgen in het gebruik van CAP-J. Het classificeren van problemen en stoornissen uit de DSM, die zijn opgenomen in de uitgebreide versie van CAP-J, is strikt voorbehouden aan psychiaters en gezondheidszorgpsychologen. De ICD-categorieën kunnen in principe door iedereen gebruikt worden, maar omdat het veelal om medische begrippen gaat, verdient het volgens de ontwikkelaars de voorkeur om deze alleen door medisch geschoolde functionarissen te laten gebruiken.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Niet beoordeeld door COTAN

Dit instrument is niet beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen en meer informatie

Classificatie jeugdproblemen