Child Behavior Checklist (CBCL)

De CBCL is een diagnostisch instrument om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jongeren te kwantificeren. Er bestaan twee versies: een voor kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar, en een voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Gedragsproblemen, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
1 tot en met 18 jaar

Doel

De CBCL is een vragenlijst om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jongeren, zoals door ouders gerapporteerd, op gestandaardiseerde wijze te kwantificeren.

Doelgroep

CBCL 1,5-5: kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar.

CBCL 6-18: kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Materialen

De CBCL 1,5-5 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • handleiding CBCL/i,5-5;
  • gedragsvragenlijst;
  • handscoringsprofielen (één versie die voor jongens én meisjes gebruikt kan worden);
  • computerscoringsprogramma.

De CBCL 6-18 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • handleiding CBCL/4-18 (versie 1991);
  • gedragsvragenlijst;
  • handscoringsprofielen voor jongens;
  • handscoringsprofielen voor meisjes;
  • handscoringsprofielen voor DSM-schalen;
  • computerscoringsprogramma.

Gebruik

De CBCL wordt individueel door de ouders of verzorgers van het kind ingevuld, maar kan ook worden ingevuld door andere familieleden of volwassenen die het kind of de jongere goed kennen. Bij elk probleem geven ouders op een driepuntsschaal aan in hoeverre dit in de afgelopen maanden bij hun kind aanwezig is. Invullen duurt ongeveer 15-20 minuten. Het is belangrijk dat er tijdens of na afloop van het invullen iemand beschikbaar is om eventuele vragen te beantwoorden.

De versie voor kinderen van 1,5-5 jaar bestaat uit 99 vragen over emotionele en gedragsproblemen en een vraag over overige problemen. Bij het berekenen van scores kan gekozen worden voor een indeling in de probleemschalen Internaliserend (emotioneel reagerend, angstig/depressief, lichamelijke klachten, teruggetrokken), Externaliserend (aandachtsproblemen, agressief gedrag) en Overige problemen (slaapproblemen). Internaliserend en externaliserend samen vormen de schaal Totale problemen. Vragen kunnen ook worden ingedeeld naar DSM schalen: 1) affectieve problemen, 2) angstproblemen, 3) pervasieve ontwikkelingsproblemen, 4) aandachtstekort/hyperactiviteitsproblemen en 5) oppositioneel- opstandige problemen.

De versie voor kinderen van 6-18 jaar bestaat uit 118 vragen over emotionele en gedragsproblemen, twee vragen over overige problemen en 20 vragen die informatie geven over sociale contacten, activiteiten en schoolwerk. Ook hier kan gekozen worden voor een indeling in de probleemschalen Internaliserend (teruggetrokken/depressief, angstig/depressief, lichamelijke klachten), Externaliserend (normafwijkend gedrag, agressief gedrag) en Overige problemen (sociale problemen, denkproblemen, aandachtsproblemen). Internaliserend en externaliserend samen vormen de schaal Totale problemen. Ook kan gekozen worden voor indeling naar DSM-schalen: 1) affectieve problemen, 2) angstproblemen, 3) lichamelijke problemen, 4) aandachtstekort/hyperactiviteitsproblemen, 5) oppositioneel- opstandige problemen en 6) gedragsproblemen.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met deze RCI-calculators, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kun je voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel onvoldoende, voldoende of goed op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
ASEBA KP-2820
Contact

Website ASEBA