Kan ik mijn ouders, broers, zussen en vrienden blijven zien?

Als je in een gezinshuis woont, verandert er veel voor jou. Zeker als je verder weg gaat wonen, kan het lastiger zijn om je ouders, broers, zussen en vrienden van school of je sportclub te blijven zien. Het is wel heel erg belangrijk en jouw gezinshuisouders en begeleiders zijn verplicht om hun uiterste best te doen om dit contact te organiseren. Op deze pagina lees je hier meer over.

Wie maakt de afspraken?

Gezinshuisouders zijn verplicht hun best te doen om contact tussen ouders en kinderen te organiseren. Vaak spreken je ouders en je gezinshuisouders samen een bezoekregeling af.  Maar soms heeft een kinderrechter hier  opdracht voor gegeven. Hoe vaak je contact hebt en waar je elkaar ziet, dat verschilt per situatie. Dit kan bij je ouders thuis zijn, bij je gezinshuisouders of op een andere afgesproken plek. Ook kan het zijn dat je naast het bezoek ook nog belt met elkaar.

Wat kan ik zelf doen?  

Het is heel belangrijk dat jij bedenkt hoeveel contact je zou willen. Dit bespreek je met je gezinshuisouders. Het kan zijn dat je een tijdje minder contact wilt of juist meer. Leg dit uit aan je gezinshuisouders en probeer ook duidelijk te vertellen waarom je dit zou willen. Zij kunnen dit  meenemen in gesprek met je ouders en de gezinsvoogd. Het is wel belangrijk om te weten dat het niet altijd lukt om al jouw wensen te vervullen. Dit komt doordat deze met veel verschillende partijen afgestemd moet worden. Alsnog is het belangrijk om ook jouw stem te laten horen!

Ten slotte is het fijn als er duidelijkheid is over de bezoekregeling. Na goed overleg stelt de gezinshuisouder of de gezinsvoogd bepaalde voorwaarden en jaarplannen op, zodat jij het antwoord weet op deze vragen:

  • Wanneer heb ik een contactmoment?
  • Wie komen er op mijn verjaardag?
  • En wie gaat ermee naar de ouderavonden op school?

Vertel ook hierin wat jij wilt, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Zoek je als jongere hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor jongeren