Afspreken met mijn kind in een kleinschalig verblijf

Als je kind in een kleinschalig verblijf woont, zie je je kind niet meer elke dag. Wel kun je met je kind en de begeleiding afspreken wat je graag samen wilt doen. En hoe vaak je dat wilt doen.

Wat kan ik samen met mijn kind doen?  

In een kleinschalig verblijf heb je als ouder allerlei mogelijkheden om iets samen met je kind te doen.

In het huis waar je kind woont, kun je bijvoorbeeld:

 • samen koken
 • bij je kind logeren
 • samen televisiekijken of spelletjes doen, vooral in het weekend

Buiten het huis waar je kind woont, kun je denken aan samen:

 • naar tienminutengesprekken op school gaan
 • naar de kapper gaan
 • kleding kopen
 • musicals of concerten bezoeken
 • sportwedstrijden kijken

Afspraken maken over contact

Als je kind in een kleinschalig verblijf gaat wonen, maak je samen met de begeleiding daar een hulpverleningsplan. Daarin staan ook afspraken over wat je samen met je kind mag doen. Bij sommige kleinschalige verblijven ben je als ouder altijd welkom en hoef je geen afspraak te maken om je kind te zien. Andere verblijven werken wel op afspraak.

Wat bepaalt het kleinschalig verblijf?

 • Soms vindt de begeleiding dat je het contact met je kind langzaam moet opbouwen. Dan mag je dus steeds meer met je kind samen doen.
 • Het kan dat je de eerste tijd alleen onder begeleiding en binnen de woning contact met je kind mag hebben. Dat gebeurt bijvoorbeeld als het contact tussen jullie thuis moeilijk ging.
 • Als het contact met je kind beter wordt, mag je meestal ook afspreken zonder toezicht. Welke afspraken hierover gemaakt worden is een kwestie van maatwerk. Het moet bij jullie passen.
 • Misschien wil je soms spontaan met je kind iets leuks doen. Of dat mag, moet je altijd bespreken met de begeleiders. Soms vinden zij het prima. Maar soms is het verstandiger om het niet te doen. Zij bekijken altijd samen met jou wat het beste is voor je kind. Je kunt de begeleiders vragen om contact met je op te nemen als je kind iets vervelends heeft meegemaakt of als je kind ziek is. En vraag ze dat ook te doen als ze iets positiefs te delen hebben over je kind.

Wat als iets niet mag?

Het kan dat je het als ouder niet eens bent met een besluit van de begeleiders over je kind. Praat daar dan eerst met die begeleiders over. Kom je er met de begeleiders niet uit? Vraag dan om een gesprek met een leidinggevende. Als dat ook geen oplossing brengt, kan je contact opnemen met het klachtenbureau voor de jeugdzorg, het AKJ.

Wat als mijn kind zelf geen contact wil?

Natuurlijk is het voor jou niet leuk als je kind niets met jou samen wil doen. Bedenk dan dat je kind daar redenen voor kan hebben. Probeer er in een gesprek achter te komen waarom je kind geen contact wil. Je kunt ook een hulpverlener vragen om samen met jou en je kind te werken aan jullie band. En als je kind hier op dit moment niet voor openstaat, kun je dat het beste respecteren. Blijf wel in contact met de begeleiding. Al is daar wel toestemming van je kind voor nodig als het ouder is dan 16 jaar.  

Leefhuis Sittard - Interview met een moeder (Soundcloud.com)

Zoek je als ouder of opvoeder hulp of advies? Bekijk hier waar je terecht kunt.

Hulp en advies voor ouders