Wat als spanningen in het gezin oplopen?

Het naleven van de basisregels blijft belangrijk omdat het virus zich snel blijft verspreiden. Dit kan de draagkracht van kinderen, ouders en andere opvoeders beïnvloeden. Wat kun jij doen als spanningen in het gezin oplopen?

Veel activiteiten kunnen weer doorgaan. Het naleven van basisregels zoals thuisblijven bij klachten blijft nodig. Dat kan voor extra spanningen zorgen. Soms lopen de spanningen zo hoog op dat ouders dingen zeggen of doen waar ze later spijt van krijgen. Probeer daar alert op te zijn en probeer, om dit te voorkomen, daar samen met ouders op tijd aandacht aan te besteden.

Wat kun jij doen?

Streef samen naar goed genoeg

Als gezinnen samen meer thuis zitten door klachten of quarantaine kan het af en toe knallen. Leg ouders uit dat dat kan gebeuren. Vraag geen perfectie van elkaar. Ga desnoods even een blokje om of zoek in huis een plek om af te koelen en probeer het samen gezellig te houden. Concrete tips voor ouders over oplopende spanningen thuis staan op de pagina Spanningen thuis voorkomen en oplossen.

Wees creatief in contactvormen

Denk na over welke contactvorm het beste past bij de situatie van het gezin en zet die in. Spreek bijvoorbeeld af om samen met een ouder een wandeling te maken. Mocht face-to-face contact niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld verkoudheidsklachten, dan kies je voor digitaal contact. Kijk dan voor tips op de pagina Digitale zorg op afstand.

Luister

Wees beschikbaar en bereikbaar. Realiseer je dat je wilt bijdragen aan het versterken van veerkracht, naast risico's inschatten en plannen maken. Tussendoor een WhatsApp-berichtje via tekst of audio, een videocall, telefoontje of ander digitaal contact, kan, hoe klein ook, al van grote betekenis zijn. Een ouder of jongere kan, wanneer de spanning oploopt, het hierdoor makkelijker vinden om hulp te vragen.

Doe het niet alleen

Het kan dat je bij een gezin of jongere twijfelt over de balans tussen draagkracht en draaglast en aan wat er nodig is. Soms los je dit op door overleg met een collega of je supervisor. Je kunt het gezin of de jongere ook vragen of het goed is dat je een vervolgafspraak maakt waarbij je een collega betrekt die kan meedenken. Ga bijvoorbeeld op huisbezoek en betrek je collega of samenwerkingspartner bij de afspraak door haar via Zoom of Microsoft Teams te laten deelnemen aan het gesprek. Maak samen met het gezin haalbare afspraken.

Als je je zorgen maakt over het welzijn van ouders of de veiligheid van kinderen, bekijk dan de informatie over zorgen over veiligheid. Heb je hierbij meer ondersteuning nodig, zoek dan contact met andere professionals en doe een beroep op hun expertise. Vraag of ze met je willen meedenken. Verspil daarbij geen kostbare tijd aan het ongecoördineerd verwijzen naar elkaar of mopperen op elkaar, maar werk samen.

Maak een plan

Maak bij die gezinnen die extra ondersteuning kunnen gebruiken of waar je je zorgen over maakt, niet alleen samen een plan om eventuele problemen aan te pakken. Maak ook een plan 'om het gezellig te houden' en kijk daarbij welke gezamenlijke activiteiten voor ontspanning kunnen zorgen en wat er kan in deze tijd. Dus enerzijds: wat gaat niet goed en waar moeten we samen als gezin een oplossing voor vinden? En ook: wat kunnen we nog meer doen om het samen zo goed mogelijk te hebben?

De meeste maatregelen zijn niet meer nodig en worden versoepeld. De basismaatregelen blijven gelden gelden.

Kijk naar kansen en bedreigingen

Met veel gezinnen gaat het heel goed, ook de gezinnen waar soms al zorgen over waren. Met andere gezinnen gaat het misschien onverwacht niet goed. Een sterke inkomensdaling bij een ouder die zzp'er is, kan bijvoorbeeld grote invloed hebben op de draagkracht en het welzijn van het gezin. Een chronisch zieke ouder met een longziekte kan extra angstig zijn voor het coronavirus, wat zorgen met zich meebrengt.

Luister wanneer je in gesprek gaat met ouders naar wat er speelt. Wat maakt dat het niet goed gaat en wat hebben zij nodig? Ga hierover met elkaar in gesprek en kijk samen met elkaar en andere betrokkenen zoals leerkracht, intern begeleider, een wijkteammedewerker of jongerenwerker of buurvrouw welke praktische oplossingen of middelen er nu kunnen helpen.
Tips over samen met ouders en andere betrokkenen plannen maken vind je in de richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp.

Zorg goed voor jezelf en je omgeving

Lees de tips op de pagina Samen volhouden.  

Je kunt meer hebben als je gezond bent en aandacht besteedt aan voeding, slaap, beweging en je mentale gezondheid. Dat geldt niet alleen voor ouders, kinderen en jongeren, maar ook voor jou als professional. Lees meer over hoe je als professional zelf gezond blijft op de pagina Samen leren in tijden van corona.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.