Samen opvoeden, tijdens corona én daarna

Het coronavirus is van invloed op het leven van gezinnen en de relatie tussen ouders en kinderen. Wat levert dit op aan inzichten?

Opvoeden en samen doorgaan in coronatijd

Het leven van kinderen, jongeren en ouders wordt nu al maandenlang beïnvloed door coronamaatregelen. Sinds het voorjaar van 2020 zijn gezinnen veelal aan huis gebonden en is er veel minder direct contact buitenshuis. Voor onze gezondheid en die van anderen moeten we vrijheid inleveren. Dat voelt vervelend en raar. En soms voelt het bevrijdend. Niet mógen kiezen voelt soms ook als niet hóeven kiezen. Best lekker voor even, vonden veel ouders en kinderen.

Inmiddels weten we dat omgaan met vrije keuzes ook een andere kant heeft. Aan het eind van 2020 liep het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer te hard op. Dit resulteerde in nieuwe en strenge maatregelen waar iedereen in Nederland mee te maken heeft. Thuis aan de keukentafel, in het kindercentrum, op school, op het werk, in het wijkgebouw en op de sportclub.

Ouders maken veel keuzes voor hun kinderen. Dat is een belangrijk onderdeel van opvoeden. Bijvoorbeeld over religie, voeding, sport en onderwijs. Je maakt afspraken over zakgeld, uitgaan en omgang met sociale media. Als ouder ben je iedere dag bezig met kiezen, mét of zonder corona in de buurt. Hierbij vertrouw je op je ouderlijke intuïtie, ook al weet je niet altijd of je het beste, verstandigste of het veiligste kiest.

De maatregelen plaatsen ons voor nieuwe keuzes waar niemand al eerder over heeft hoeven nadenken. Kan ik vandaag wel of niet naar oma en opa, wel of niet naar het speeltuintje in het park, wel of niet naar dat verjaardagsfeestje, wel of niet chillen in het park, wel of niet met een vriendje afspreken? Is wat ik wil doen wel veilig voor de gezondheid van mijzelf en van anderen? Veel ouders vinden dat moeilijk, want hoe maak je de juiste keuze voor een baby, een schoolkind of een puber? Over een aantal afspraken hoef je niet na te denken: de maatregelen gelden voor iedereen. Voor hoe dat uitpakt in jouw eigen situatie, is het belangrijk om  te vertrouwen op intuïtie. En ja, op gezond verstand!

Een belangrijke les die we van deze coronacrisis leren, is dat er zomaar iets kan gebeuren dat ons leven flink verandert. Dat kan in ons eigen leven door bijvoorbeeld scheiding, ontslag, schulden of ziekte, maar ook op wereldschaal door oorlog, klimaatverandering of de uitbraak van een pandemie.

Omgaan met nieuwe situaties, tegenvallers of onaangename beslissingen, het hoort bij opgroeien. Ouders en opvoeders kunnen kinderen daarbij helpen. Die hulp is nodig om later met meer stevigheid in het leven te staan. Stevig, maar ook meebewegend met wat er gebeurt. Dat noemen we: 'met veerkracht'. 

Kinderen denken mee

Ouders en opvoeders willen het beste voor hun kind. En dat beste is: liefdevol opvoeden én bijbrengen dat je wat van je leven moet maken. Ouders willen dat kinderen goed zorgen voor zichzelf en voor anderen. En dat zij daarbij hun gezonde verstand gebruiken. Ouders die met hoop en optimisme omgaan met hun kind geven een belangrijk voorbeeld. Dat motiveert kinderen om door te zetten en biedt houvast als ze het even niet meer weten. Opvoeders kunnen gerust vertrouwen hebben in de creativiteit en flexibiliteit van de jeugd. Kinderen zijn vaak heel slim (en grappig) in het bedenken van oplossingen. Zeg tegen kinderen dat ze ertoe doen, dat jij rekening houdt met wat zij voelen en denken, geef ze complimenten en laat ze meepraten over het leven.

Oefenen met meedenken

Kinderen kunnen leren om 'met gezond verstand' na te denken over keuzes en lastige situaties. Dat doe je door met hen vragen te bespreken die gaan over: 'wat kan', 'wat mag', 'wat is belangrijk' en 'voor wie (niet)'? Bijvoorbeeld: 

 • We gaan op vakantie! Als we gaan vliegen zijn we snel op de plaats van bestemming en kunnen we lekker ver weg. Maar stel je voor dat we ook eens wat dichter bij huis kijken naar een mooie plek, zodat we niet hoeven te vliegen? Wat betekent dat voor ons? En voor het klimaat? En wat is dan een goed vakantieplan voor ons, nu en later?
 • Victor (12) wil vegetariër zijn. Waarom wil hij dat? Is het juist wél of niet gezond om geen vlees te eten? Moeten we nu ander soort eten kopen en is dat duurder? Hoe gaan we dat aanpakken, met boodschappen en koken?
 • Er is een inzamelactie voor speelgoed. Gaan we daaraan meedoen? Wat kunnen we uit de volle speelgoedkast meegeven? En wat is het liefste speelgoed dat je hebt, wat dus zéker niet weg mag?

Bedenk welke vragen passen bij de leeftijd en de ontwikkeling van kinderen, zodat je niet méér van ze vraagt dan ze aankunnen. Bedenk vooraf over welke zaken je de kinderen laat meedenken. Maak verschil tussen mee-praten en mee-kiezen. Als kinderen mogen kiezen, help hen dan om haalbare keuzes te maken die ook echt mogelijk zijn. Dat is 'kiezen met gezond verstand'. Jonge kinderen kun je beter uit twee of drie mogelijkheden laten kiezen; realistisch kiezen 'uit alles' is nog te lastig. Hun gezonde verstand is nog in ontwikkeling.

Als kinderen oefenen met meedenken en hun antwoorden serieus worden genomen, leren zij dat het belangrijk is om een eigen mening te hebben en die te delen met anderen. Soms luistert iedereen naar jou; soms moet jij even stil zijn. Soms krijg je gelijk; soms niet. Zo laten ouders hun kind voelen dat je óók als kind invloed kunt hebben op je eigen leven. Dat geeft kinderen vertrouwen en ondersteunt de ontwikkeling van hun veerkracht. Later, bij lastige keuzes of onverwachte situaties, weten zij hoe je door vragen te stellen en met anderen te overleggen tot een oplossing komt. Hoe je samen krachten kunt bundelen en samen een stapje verder kunt komen. Door denkkracht krijg je moed om onvoorspelbaarheid aan te gaan.

Verzamelen van meer kennis

Over opvoeden zijn boekenkasten vol geschreven. Maar niet alle onvoorspelbare situaties in het leven staan uitgelegd in boeken. Veel ouders vergeten weleens dat er al veel kennis en ervaring in henzelf zit. Ook zonder corona maken ouders lastige keuzes en hebben ze zich zorgen gemaakt. Hoe benut je die wijsheid in tijden van nood? En hoe zorg je ervoor dat de zorgen die jij als volwassene draagt, niet een last worden voor een kind of jongere die dat nog helemaal niet aankan?

Vraag je dus af hoe je omgaat met je eigen angsten, zonder dat je kind ook bang wordt. Bedenk hoe je ervoor zorgt dat jouw kind zich veilig en beschermd blijft voelen, ook al voel jij jezelf kwetsbaar of bedreigd. Omgaan met een onvoorspelbare situatie betekent ook dat jijzelf kan meebewegen, aanpassen, over oplossingen moet nadenken en tegen een stootje moet kunnen. Wat steunt jou of wat heeft je gesteund? Op wie kun je leunen binnen de kring van familie of buurt? Hoe schep je meer ruimte voor creativiteit zodat jouw gezin kan omgaan met tegenslag en openstaan voor nieuwe oplossingen?

Opdoen van meer ervaring

In deze coronatijd merken we opnieuw hoe belangrijk het is om samen op te voeden. Iedereen zit in hetzelfde schuitje en zoekt naar manieren om hiermee om te gaan. Laten we daarom meer met elkaar praten over wat er bij opvoeden komt kijken, met grootouders, buren, familie en met de professionals die met onze kinderen werken. Opvoeden is vaak leuk maar ook pittig, omdat het heel vaak gaat over keuzes of het nemen van beslissingen over je kind. Laten we ervaringen delen en elkaars advies serieus nemen. Ook voor ouders is het vergroten van eigen denkkracht belangrijk. Wees eerlijk en open over vraagstukken waar je tegenaan loopt en zoek hulp als het te zwaar is. Opvoeden is ontdekken. Gun jezelf die ontdekkingsreis.

Beter leren inschatten van risico's

Een vrolijk, veilig en gezond leven voor een kind. Daarvoor doet iedere ouder en opvoeder zijn best. En dat lukt meestal ook, soms met meer en soms met wat minder succes. Opvoeden is: proberen & leren, met gezond verstand. Probeer dus gerust wat uit, met behulp van de volgende adviezen:

 • Volg je eigen emoties. Neem en blijf zélf verantwoordelijk voor beslissingen over wat je wel of niet toestaat voor jouw kind. Mede-opvoeders en professionals kunnen adviseren, hun mening geven, commentaar leveren, maar uiteindelijk kies jij als ouder zélf. Jij kent jouw kind het beste en weet wat hij begrijpt, kan volhouden en de moeite waard vindt.
 • Durf stelling te nemen voor jouw kennis over en vertrouwen in je kind.
 • Bekijk daarna de situatie of de afspraak vanuit het perspectief van je kind. Wat betekent die voor zijn welbevinden en ontwikkeling? Past het bij wat hij nodig heeft om te ontdekken, te oefenen en te leren? Nieuwe ervaringen helpen een kind om krachtiger met zichzelf en anderen om te gaan.
 • Praat erover met je kind; vraag naar zijn ideeën. Kinderen kunnen dat vaak eerder en beter dan wij denken. Bedenk daarbij wel dat jij als ouder verantwoordelijk bent voor het welzijn van je kind en dat opvoeden geen democratisch proces is; jij blijft degene die de definitieve knoop doorhakt.
 • Vraag je tot slot af of jouw keuze voor een aanpak voor jouzelf acceptabel en behapbaar is. Kun je die volhouden en consequent en duidelijk uitvoeren? Ken jezelf en wees daarover eerlijk. Lukt het niet of levert het niets op, bekijk het dan opnieuw. Wees niet te streng voor jezelf.

Werken aan de toekomst van kinderen en jongeren vraagt van ouders en professionals geduld. Kinderen moeten stapje voor stapje de rust en ruimte krijgen om te leren. Opvoeders kunnen niet voorkomen dat er onvoorspelbare dingen gebeuren in het leven van hun kind, hoe graag ze dat ook zouden willen. Opvoeders kunnen wèl werken aan denkkracht en weerbaarheid, aan veerkracht. En hier zelf het goede voorbeeld in geven. Dat hoort bij liefdevol opvoeden. Zo leren kinderen ook zélf om energie en positiviteit in hun leven te brengen.

Meer informatie over opvoedvraagstukken

 • In deze situatie doen zich allerlei uitdagingen voor. Als ouder loop je ook tegen alledaagse opvoedvragen aan. Zo hebben ouders veel vragen over mediagebruik en schermtijd. Lees daarover onze tips.
 • Voor alledaagse opvoedvragen kun je advies vragen aan andere ouders en opvoeders. Het is blijft belangrijk om contact te houden met andere ouders. Lees hier meer over op de pagina Opvoeden? Blijf erover praten. Iedereen zit in dezelfde situatie, dus zoek steun bij elkaar. Ook kun je voor betrouwbare informatie terecht op Opvoeden.nl.
 • Op de website van het opvoedprogramma Triple P vind je adviezen over positief opvoeden in tijden van corona. Deze informatie is ook beschikbaar in andere talen.

Jouw reactie

Heb je vragen of opmerkingen over de informatie over omgaan met de gevolgen van het coronavirus op onze website? Dan kun je reageren via coronavirus@nji.nl. Hiermee kunnen we de informatie op onze website actualiseren.

Lees ook