Letsel Informatie Systeem

De ontwikkelingen met betrekking tot ongevallen en letsels in Nederland worden met het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL, dat sinds 1997 bestaat, continu bijgehouden. Met behulp van LIS wordt in een selectie van ziekenhuizen met een continu bezette Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) informatie vastgelegd over privé-ongevallen, sportblessures, verkeersongevallen, arbeidsongevallen, geweld en automutilatie. Deelnemende ziekenhuizen vormen een representatieve steekproef van ziekenhuizen in Nederland, en dit maakt een schatting van cijfers op nationaal niveau mogelijk. Hiervoor worden de in de LIS ziekenhuizen verzamelde data, op basis van externe gegevens over het totaal aantal SEH-bezoeken in Nederland, geëxtrapoleerd naar heel Nederland.

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

1997-2017

Instrumenten

Het LIS bestaat uit basisgegevens en gegevens over de toedracht van het letsel. De Basisgegevens zijn persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot binnenkomst, behandeling en ontslag. Voor patiënten met een letsel of vergiftiging worden ook toedrachtsgegevens geregistreerd. Dit zijn gegevens over de toedracht van het ongeval en de omstandigheden waaronder het plaatsvond.

Afname

Ieder ziekenhuis heeft een eigen methode om de informatie die in LIS wordt geregistreerd te verzamelen. Deze worden in overleg met Stichting Consument en Veiligheid zoveel mogelijk geïntegreerd in de reguliere werkzaamheden van de SEH-afdeling. De gegevens worden op speciaal daarvoor ontwikkelde software ingevuld.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Het Letsel Informatie Systeem is gericht op Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van algemene en academische ziekenhuizen in Nederland.

Steekproefgrootte

14 ziekenhuizen, die volgens de onderzoekers een representatieve steekproef vormen voor alle ziekenhuizen in Nederland, maken gebruik van het Letsel Informatie Systeem. Via de Landelijke Medische registratie (LMR) is bekend hoeveel slachtoffers van een ongeval vanwege letsel worden opgenomen in alle ziekenhuizen in Nederland. Van de dertien LIS-ziekenhuizen is bekend dat het aantal LMR-letselopnamen sterk correleert met het aantal SEH behandelingen zoals geregistreerd in LIS, waardoor het mogelijk is landelijke schattingen te maken van het aantal opnamen in Nederland.

Publicatiegegevens

  • Toet, H., Blatter, B., Panneman, M., Wijnstok, N. & Sprik, E. (2019). Letsel Informatie Systeem (LIS). Methode en toepassingen. Amsterdam: VeiligheidNL.