Cijfers over comazuipen

Aantal jongeren met een alcoholvergiftiging

In totaal zijn in 2019 1.400 jongeren onder de 18 jaar en in totaal 2.900 onder de 25 jaar voor een alcoholvergiftiging behandeld op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. Het aantal alcoholvergiftigingen per 100.000 inwoners is het hoogst bij jongeren onder de 18 jaar (met 115 SEH-bezoeken per 100.000). Dit geldt vooral voor jongens; 123 per 100.000. Van de jongeren onder de 18 jaar die behandeld zijn op de SEH is 61 procent daarna opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Ruim een vijfde van alle bezoekers aan de spoedeisende hulp met een alcoholvergiftiging was jonger dan 18 jaar. Het aantal alcoholvergiftigingen op de spoedeisende hulp onder jongeren tot 25 jaar is de laatste tien jaar gestabiliseerd. In de periode 2008-2019 schommelt het aandeel jongens tussen 12 en 17 jaar met een alcoholvergiftiging rond de 60 procent, en meisjes rond de 40 procent. Binnen de groep 12- tot en met 17-jarigen bestond een ruime meerderheid uit jongeren van 16 of 17 jaar (Valkenberg & Nijman, 2020).

Definitie

Comazuipen of 'bingedrinken' is het in korte tijd drinken van grote hoeveelheden alcohol. Hierdoor ontstaat het risico om in een 'alcoholcoma' te raken, een coma als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Algemene cijfers over alcoholgebruik onder jongeren is te vinden bij het onderwerp Alcoholgebruik. Informatie over alcoholverslaving is beschreven bij het onderwerp Middelenmisbruik en afhankelijkheid.

Gebruikte publicaties
  • Lely, N., van der, Dalen, W., van. Hoof, J. van, Pereira, R.R. (2012). Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland. Een onderzoek bij kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. NCSK, RdGG, STAP, TNO, Universiteit Twente.
  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2020). Rapport alchoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL.
  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2019). Alcoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL
  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2018). Alcoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL.
  • Valkenberg, H. (2012). Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid.
Gebruikte onderzoeken

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud