Cijfers over comazuipen

Aantal jongeren met een alcoholvergiftiging

Van de naar schatting 4.500 patiënten die in 2021 door een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp terecht kwamen, was 21 procent jonger dan 18 jaar en 43 procent jonger dan 25 jaar. In totaal ging het in 2021 om 900 jongeren onder de 18 jaar en 1.000 jongeren van 18 tot 25 jaar die voor een alcoholvergiftiging behandeld zijn op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis.

Het aantal alcoholvergiftigingen per 100.000 inwoners is het hoogst bij jongeren onder de 18 jaar, met 79 bezoeken aan de spoedeisende hulp per 100.000 in 2021. In deze leeftijdsgroep is  de kans op alcoholvergiftiging in 2021, onder 16-jarigen met 160 per 100.000 jongeren in de betreffende leeftijd het grootst. Van de jongeren onder de 18 jaar die behandeld zijn op de spoedeisende hulp, is 56 procent daarna opgenomen geweest in het ziekenhuis

Ook voor 18-24 jarige is de kans relatief groot (met 64 per 100.000 jongeren) dat ze met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp terechtkomen.

Het aantal SEH-behandelingen voor alcoholvergiftigingen in de periode 2012-2021 laat geen significant stijgende trend meer zien, wat in de jaren daarvoor wel het geval was (Valkenberg & Nijman, 2022).

Definitie

Comazuipen of 'bingedrinken' is het in korte tijd drinken van grote hoeveelheden alcohol. Hierdoor ontstaat het risico om in een 'alcoholcoma' te raken, een coma als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Algemene cijfers over alcoholgebruik onder jongeren is te vinden bij het onderwerp Alcoholgebruik. Informatie over alcoholverslaving is beschreven bij het onderwerp Middelenmisbruik en afhankelijkheid.

Meer informatie

Middelenmisbruik- en verslaving

  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2022). Rapport alcoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam : VeiligheidNL.
  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2021). Rapport alchoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL.
  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2020). Rapport alchoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL.

Meer informatie over gebruikte onderzoeken:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud