Cijfers over comazuipen

Aantal jongeren met een alcoholvergiftiging

Van de 4.200 patiënten die in 2020 door een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp terecht kwamen was 20 procent jonger dan 18 jaar. In totaal ging het in 2020 om 840 jongeren onder de 18 jaar en 1.848 jongeren onder de 25 jaar die voor een alcoholvergiftiging behandeld zijn op de spoedeisende hulp in een ziekenhuis. In 2019 waren deze aantallen, door corona, met respectievelijk 1.400 en 2.900 jongeren aanzienlijk hoger.

Het aantal alcoholvergiftigingen per 100.000 inwoners is het hoogst bij jongeren onder de 18 jaar, met 71 bezoeken aan de spoedeisende hulp per 100.000 in 2020. Van de jongeren onder de 18 jaar die behandeld zijn op de spoedeisende hulp, is 62 procent daarna opgenomen geweest in het ziekenhuis.

Het aantal alcoholvergiftigingen op de spoedeisende hulp onder jongeren tot 25 jaar was in de periode 2008-2019 gestabiliseerd. In her coronajaar 2020 is er echter door sluiting van sportkantines en horeca sprake van een aanzienlijke daling van gevallen van alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp. Het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp wegens een alcoholvergiftiging was in 2020 36 procent lager dan in 2019. Deze daling was binnen alle leeftijdsgroepen, relatief gezien, nagenoeg even sterk (Valkenberg & Nijman, 2021).

Definitie

Comazuipen of 'bingedrinken' is het in korte tijd drinken van grote hoeveelheden alcohol. Hierdoor ontstaat het risico om in een 'alcoholcoma' te raken, een coma als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Algemene cijfers over alcoholgebruik onder jongeren is te vinden bij het onderwerp Alcoholgebruik. Informatie over alcoholverslaving is beschreven bij het onderwerp Middelenmisbruik en afhankelijkheid.

Meer informatie

Middelenmisbruik- en verslaving

  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2021). Rapport alchoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL
  • Valkenberg, H. & Nijman, S. (2020). Rapport alchoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL.

Meer informatie over gebruikte onderzoeken:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud