Landelijke Jeugdmonitor

De Landelijke Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. Het doel is om voornamelijk beleidsmakers op het niveau van rijk, gemeente en provincie te informeren over de situatie van de jeugd en wat de effecten zijn van het beleid. De monitor wordt samengesteld op basis van bestaande rapportages en databestanden en geeft daarmee een indruk van hoe het gaat met de leeftijdsgroep van nul tot en met 24 jaar. Hiervoor worden indicatoren geselecteerd op de volgende gebieden: jongeren en gezin, onderwijs, gezondheid en welzijn, onderwijs,veiligheid en justitie, jeugdhulp en maatschappelijke indicatoren

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar

Steekproefgrootte

In de Landelijke Jeugdmonitor is informatie uit registraties en verschillende steekproefonderzoeken verzameld. De steekproefgrootte verschilt per onderwerp. Datzelfde geldt voor de verdeling van sekse, opleiding, etniciteit, leeftijd en sociaal-economische positie.

Publicatiegegevens