Cijfers over eenoudergezinnen

Aantal kinderen en jongeren in een eenoudergezin

Grafiek Kinderen in eenoudergezin

Gegevens in een tabel

Jaar Aantal kinderen
in eenoudergezin
2013 674.840
2014 691.333
2015 702.332
2016 717.958
2017 724.974
2018 738.548
2019 751.764
2020 760.920
2021 764.022
2022 766.192
2023 781.746

In 2023 leefden 781.746 kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar bij een van hun ouders. Dat is bijna 16 procent van alle kinderen en jongeren tot 25 jaar. Een jaar eerder ging het met  766.192 om iets minder kinderen en jongeren tot 25 jaar. Procentueel gezien is het aandeel kinderen en jongeren in een eenoudergezin ten opzichte van 2022 gelijk gebleven. In eerdere jaren was er sprake van een voortdurende stijging van kinderen en jongeren in een eenoudergezin. Ten opzichte van 2013 groeien ruim 100.000 meer kinderen op in een eenoudergezin. Het ging toen om circa 13,5 procent van de jeugd van 0 tot 25 jaar.

Van de minderjarigen (tot 18 jaar) woonden in 2023 502.436 kinderen bij één ouder. Dat is ruim 15 procent van de kinderen en jongeren tot 18 jaar (Statline Jeugdmonitor, 2023).

Kinderen in een eenoudergezin naar herkomst

Grafiek Percentage jeugd in een eenoudergezin naar herkomst

Gegevens in een tabel

Jeugd in eenoudergezin naar herkomst (2023)

Achtergrond Percentage
Totale jeugd 16%
Nederlandse achtergrond 14%
Nederlands Cariben 40%
Suriname 37%
Turkije 16%
Marokko 19%

In 2023 groeit bijna 16 procent van alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar op in een eenoudergezin. Tussen herkomstgroepen zijn echter de verschillen groot. Onder kinderen met een Nederlandse herkomst groeit 14 procent op in een eenoudergezin. Onder kinderen van Antilliaanse- Arubaanse (Nederlandse Cariben) en van Surinaamse afkomst is het percentage met respectievelijk 40 en 37 procent procent aanzienlijk hoger. Ten opzichte van 2022 zijn deze percentages gelijk gebleven (Statline Jeugdmonitor, 2023).

Kinderen in een eenoudergezin per provincie

Vergeleken met andere provincies groeien in de provincies Flevoland met bijna 19 procent de meeste kinderen en jongeren tot 25 jaar op in een eenoudergezin. Flevoland wordt gevolgd door Zuid Holland en Noord Holland met beide circa 18 procent. In deze provincies ligt het aantal jeugdigen in een eenoudergezin boven het landelijke gemiddelde van bijna 16 procent. In Overijssel komen eenoudergezinnen het minst voor. Daar gaat het om bijna 13 procent. Het gaat hier om de percentages van de totale jeugd in de betreffende provincie (Statline Jeugdmonitor, 2023).

Kinderen in een eenoudergezin per gemeente

Wil je weten wat het aandeel eenoudergezinnen is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Kinderen in een eenoudergezin

Definitie

Een eenoudergezin is een gezin waarbij minimaal één minderjarig kind bij een ouder woont. Cijfers over eenoudergezinnen in Nederland komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan om cijfers over huishoudens met volwassenen en inwonende kinderen die een ouder-kind relatie hebben. Pleegkinderen worden niet meegerekend, maar adoptie- en stiefkinderen wel. De cijfers komen uit gegevens van de gemeente en zijn gebaseerd op de formele woonplek van kinderen en ouders. Uit deze gegevens is daarom niet te achterhalen hoeveel kinderen een deel van de week bij de ene ouder wonen, en een deel van de week bij de andere ouder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. De herkomst van mensen die in het buitenland zijn geboren wordt voortaan bepaald door hun eigen geboorteland. Bij mensen die in Nederland geboren zijn, wordt de herkomst bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn  geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden (Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Cariben).

Meer informatie

Opvoeden en ouderschap

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud