Cijfers over eenoudergezinnen

Aantal kinderen en jongeren in een eenoudergezin

Grafiek Kinderen in eenoudergezin

Het aantal kinderen en jongeren tot 25 jaar dat in een eenoudergezin opgroeit stijgt de laatste jaren gestaag. In 2020 leefden 760.9210 kinderen en jongeren bij een van hun ouders. Dat is bijna 16 procent van alle jeugdidgen tot 25 jaar. Een jaar eerder ging het om 751.764 kinderen en jongeren tot 25 jaar. Ten opzichte van 2010 groeien ruim 100.000 meer kinderen op in een eenoudergezin.

Van de minderjarigen woonden in 2020 539.139 kinderen bij één ouder. Dat is ruim 16 procent van de kinderen en jongeren tot 18 jaar(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Kinderen in een eenoudergezin naar herkomst

Grafiek Percentage jeugd in een eenoudergezin naar herkomst

In 2020 groeit bijna 16 procent van alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar op in een eenoudergezin.

Naar verhouding groeien kinderen met een migratieachtergrond vaker op in een eenoudergezin. Bijna 14 procent van kinderen met een Nederlandse achtergrond woonde in 2020 bij één ouder. Van de kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond gaat het om 23 procent. Van de kinderen met een migratieachtergrond groeien kinderen met een herkomst van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba het meest op in een eenoudergezin, bijna 39 procent van de kinderen met die herkomst, gevolgd door kinderen met Surinaamse herkomst, ruim 37 procent van kinderen met die herkomst (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Kinderen in een eenoudergezin per provincie

Grafiek Percentage kinderen in eenoudergezin per provincie

Vergeleken met andere provincies groeien in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland met circa 18 procent de meeste kinderen en jongeren tot 25 jaar op in een eenoudergezin. Dat ligt in deze provincies boven het landelijke gemiddelde van ruim 15 procent. In Overijssel komen eenoudergezinnen het minst voor. Daar gaat het om ruim 12 procent. Het gaat hier om de percentages van de totale jeugd in de betreffende provincie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Definitie

Een eenoudergezin is een gezin waarbij minimaal één minderjarig kind bij een ouder woont. Cijfers over eenoudergezinnen in Nederland komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan om cijfers over huishoudens met volwassenen en inwonende kinderen die een ouder-kind relatie hebben. Pleegkinderen worden niet meegerekend, maar adoptie- en stiefkinderen wel. De cijfers komen uit gegevens van de gemeente en zijn gebaseerd op de formele woonplek van kinderen en ouders. Uit deze gegevens is daarom niet te achterhalen hoeveel kinderen een deel van de week bij de ene ouder wonen, en een deel van de week bij de andere ouder.

Meer informatie

Ouderschap en opvoeding

Regionale cijfers voor gemeenten en samenwerkingsverbanden onderwijs zijn beschikbaar op de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp:kinderen in eenoudergezinnen.

Lees ook

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud