Cijfers over eenoudergezinnen

Aantal kinderen en jongeren in een eenoudergezin

Grafiek Kinderen in eenoudergezin
Jaar Aantal kinderen
in eenoudergezin
2010 641.928
2011 645.255
2012 662.904
2013 674.840
2014 691.333
2015 702.332
2016 717.958
2017 724.974
2018 738.548
2019 751.764
2020 760.920
2021 764.022
2022 766.192

Het aantal kinderen en jongeren tot 25 jaar dat in een eenoudergezin opgroeit stijgt de laatste jaren gestaag. In 2022 leefden 766.192 kinderen en jongeren bij een van hun ouders. Dat is bijna 16 procent van alle kinderen en jongeren tot 25 jaar. Een jaar eerder ging het om 764.022 kinderen en jongeren tot 25 jaar. Ten opzichte van 2010 groeien ruim 100.000 meer kinderen op in een eenoudergezin.

Van de minderjarigen (tot 18 jaar) woonden in 2022 535.142 kinderen bij één ouder. Dat is ruim 16 procent van de kinderen en jongeren tot 18 jaar (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Kinderen in een eenoudergezin naar herkomst

In 2022 groeit bijna 16 procent van alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 25 jaar op in een eenoudergezin.

Grafiek Percentage jeugd in een eenoudergezin naar herkomst

Percentage jeugd 0 - 25 jaar in eenoudergezin naar herkomst

Achtergrond Percentage
Totale jeugd 16%
Nederlandse achtergrond 14%
Migratieachtergrond 20%
(voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba 40%
Suriname 37%
Turkije 16%
Marokko 19%

Naar verhouding groeien kinderen met een migratieachtergrond vaker op in een eenoudergezin. 14 procent van kinderen met een Nederlandse achtergrond woonde in 2022 bij één ouder. Van de kinderen met een migratieachtergrond gaat het om 20 procent. Van de kinderen met een migratieachtergrond groeien kinderen met een herkomst van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba het meest op in een eenoudergezin. Het gaat hier om 40 procent van de kinderen met die herkomst, gevolgd door kinderen met Surinaamse herkomst, waarbij dat 37 procent is (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Kinderen in een eenoudergezin per provincie

Grafiek Percentage kinderen in eenoudergezin per provincie

Percentage kinderen in eenoudergezin per provincie

  Percentage
Drenthe 15%
Flevoland 19%
Friesland 15%
Gelderland 13%
Groningen 15%
Limburg 15%
Noord-Brabant 14%
Noord-Holland 18%
Overijssel 13%
Utrecht 13%
Zeeland 15%
Zuid-Holland 18%
Nederland 16%

Vergeleken met andere provincies groeien in de provincies Flevoland met circa 19 procent de meeste kinderen en jongeren tot 25 jaar op in een eenoudergezin. Flevoland wordt gevolgd door Zuid Holland en Noord Holland met beide circa 18 procent. In deze provincies ligt het aantal jeugdigen in een eenoudergezin boven het landelijke gemiddelde van bijna 16 procent. In Overijssel komen eenoudergezinnen het minst voor. Daar gaat het om bijna 13 procent. Het gaat hier om de percentages van de totale jeugd in de betreffende provincie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Kinderen in een eenoudergezin per gemeente

Wil je weten wat het aandeel eenoudergezinnen is in jouw gemeente? Dit vind je op Staat-van-de-jeugd.nl.

Kinderen in een eenoudergezin

Definitie

Een eenoudergezin is een gezin waarbij minimaal één minderjarig kind bij een ouder woont. Cijfers over eenoudergezinnen in Nederland komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan om cijfers over huishoudens met volwassenen en inwonende kinderen die een ouder-kind relatie hebben. Pleegkinderen worden niet meegerekend, maar adoptie- en stiefkinderen wel. De cijfers komen uit gegevens van de gemeente en zijn gebaseerd op de formele woonplek van kinderen en ouders. Uit deze gegevens is daarom niet te achterhalen hoeveel kinderen een deel van de week bij de ene ouder wonen, en een deel van de week bij de andere ouder.

Meer informatie

Opvoeden en ouderschap

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud