Enquête beroepsbevolking (EBB)

Dit reguliere onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgezet om informatie te verzamelen over mensen op de arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Instelling

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

De Enquête Beroepsbevolking wordt sinds 1987 uitgevoerd.

Instrumenten

De vragenlijst is door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgesteld en gaat over of mensen betaald werk hebben of niet; of ze eigen baas zijn of een werkgever hebben; voor wat voor soort organisatie of bedrijfstak ze werken; het type werk en of ze leidinggeven; en het aantal uren per week dat mensen werken.

Afname

De respondenten worden over een periode van 12 maanden vijfmaal benaderd. De respondenten worden éénmaal thuis bezocht door een interviewer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit interview duurt een half uur per huishouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Computer Assisted Interviewing (CAPI). Daarna worden ze nog viermaal telefonisch benaderd om na te gaan of iets in de situatie is veranderd. Deze telefonische interviews worden in enkele minuten afgehandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI). Deze methode (een huisbezoek en vier telefonische interviews) is ingevoerd in het vierde kwartaal van 1999.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Personen van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.

Steekproefgrootte

In 2008 is een steekproef van 124 duizend adressen uit het Geografisch Basisregister (GBR) uitgezet. Hiervan waren 69 duizend adressen vindbaar en deze 69 duizend huishoudens zijn dus bezocht. Uiteindelijk wilden 45 duizend huishoudens meewerken met het onderzoek (non respons van 24 duizend). Per huishouden worden maximaal acht personen van 15 jaar en ouder geïnterviewd. Het aantal personen dat is geinterviewd bij het huisbezoek is 88 duizend.

Publicatiegegevens

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Statline: statline.cbs.nl