Doodsoorzakenstatistiek

De Doodsoorzakenstatistiek is gericht op het verkrijgen van gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland. De gegevens zijn bestemd voor het maken van CBS-publicaties en wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks worden de definitieve cijfers gepubliceerd in diverse StatLine-tabellen. Maandelijks komen enkele voorlopige doodsoorzaakcijfers beschikbaar.

Instelling

CBS

Methode

Soort onderzoek

veranderingsonderzoek

Jaar dataverzameling

Jaarlijks

Instrumenten

Van iedere overleden inwoner van Nederland vult de arts (de behandelend arts, diens waarnemer of de gemeentelijk lijkschouwer) een doodsoorzaakverklaring in. Deze verklaring wordt in een gesloten envelop via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden naar de medisch ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gestuurd. Bij het CBS worden de formulieren verwerkt.

De vermelde doodsoorzaken worden vertaald in coderingen volgens de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organization (WHO).
Het coderen volgens de richtlijnen van de WHO houdt in dat slechts één ziekte of gebeurtenis als primaire doodsoorzaak wordt aangemerkt, namelijk de ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte.  Gevolgen of complicaties hiervan worden meestal als secundaire doodsoorzaak beschouwd. Bij een zogenaamde uitwendige doodsoorzaak (niet-natuurlijke dood) wordt vrijwel altijd deze gebeurtenis als primaire doodsoorzaak aangemerkt en het ontstane letsel als secundaire doodsoorzaak. De volledigheid wordt gecontroleerd aan de hand van de ontvangen sterfterecords uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Er vindt correspondentie plaats met artsen over doodsoorzaakverklaringen die onduidelijk of niet compleet zijn.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Overleden personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen. Iedereen die gedurende ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, wordt opgenomen in de basisadministratie van de gemeente waar hij of zij woont.

Publicatiegegevens

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). CBS Statline