Cijfers over overlijden kind

Aantal overleden kinderen en jongeren

In 2021 zijn 1.001 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar overleden. Veruit de meeste, 597 kinderen, zijn in hun eerste levensjaar gestorven. Daarna volgen jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar: 179 jongeren. Van de pasgeborenen sterven de meesten door aandoeningen die ontstaan tijdens de perinatale periode door bijvoorbeeld complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling en aangeboren afwijkingen. Het gaat hierbij om 370 pasgeborenen. In de leeftijdsgroep 15-20 jaar komen de meeste jongeren om het leven door zelfdoding, 42 jongeren, en vervoersongevallen, 41 jongeren.

Ten opzichte van 2020 is het totaal aantal overleden kinderen en jongeren in de leeftijd 0 tot 20 jaar gedaald: van 1.063 in 2020 naar 1.001 in 2021. De grootste afname is te zien bij de pasgeborenen: van 648 in 2020 naar 597 in 2021. Dat wordt gevolgd door de 15-20 jarigen: van 192 in 2020 naar 179 in 2021.

Er is de laatste vijftien jaar sprake van een daling van de sterfte onder kinderen. Het aantal kinderen dat overlijdt, is afgenomen van 1.926 in 1995 tot 1.001 in 2021. In het eerste levensjaar is het aantal kinderen dat is overleden gedaald van 1.041 in 1995 naar 597 in 2021 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2022).

Definitie

De cijfers hebben betrekking op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar die door aangeboren aandoeningen, ziektes of uitwendige oorzaken zoals verkeersongevallen of zelfdoding zijn overleden.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud