Cijfers over overlijden kind

Aantal overleden kinderen en jongeren

In 2022 zijn 1.061 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar overleden. Veruit de meeste, 540 kinderen, zijn in hun eerste levensjaar gestorven. Daarna volgen jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar: 248 jongeren. Van de pasgeborenen sterven de meesten door aandoeningen die ontstaan tijdens de perinatale periode door bijvoorbeeld complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling en aangeboren afwijkingen. Het gaat hierbij om 319 pasgeborenen. In de leeftijdsgroep 15 tot 20 jaar komen de meeste jongeren om het leven door zelfdoding (65 jongeren) en vervoersongevallen (43 jongeren).

Ten opzichte van 2021 is het totaal aantal overleden kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar gestegen: van 1.001 in 2021 naar 1.061 in 2022. De grootste  toename is te zien bij de jongeren van 15 tot 20 jaar. Het totaal aantal overleden jongeren is gestegen van 179 in 2021 naar 248 in 2022. Met name het aantal zelfdodingen in deze leeftijdsgroep is fors gestegen van 42 jongeren in 2021 naar 65 jongeren in 2022.

Ondanks de stijging in 2022 is er de laatste 30 jaar sprake van een daling van de sterfte onder kinderen. Het aantal kinderen dat overlijdt, is afgenomen van 2.261 in 1992 tot 1.061 in 2022. In het eerste levensjaar is het aantal kinderen dat is overleden gedaald van 1.235 in 1992 naar 540 in 2022 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2024).

Definitie

De cijfers hebben betrekking op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar die zijn overleden door aangeboren aandoeningen, ziektes of uitwendige oorzaken zoals verkeersongevallen of zelfdoding.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud