Cijfers over overlijden kind

Aantal overleden kinderen en jongeren

In 2020 zijn 1.063 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar overleden. Veruit de meeste zijn in hun eerste levensjaar gestorven (648). Daarna volgen jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar (192). Van de pasgeborenen sterven de meesten door aandoeningen die ontstaan tijdens de perinatale periode door bijvoorbeeld complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling en aangeboren afwijkingen. Het gaat hierbij om 390 pasgeborenen. In de leeftijdsgroep 15-20 jaar komen de meeste jongeren door zelfdoding (53 jongeren) en vervoersongevallen (33) om het leven.

Ten opzichte van 2019 is het totaal aantal overleden kinderen en jongeren in de leeftijd 0 tot 20 jaar iets gestegen, van 1.046 in 2019 naar 1.063 in 2020.  De grootste toename is te zien bij de pasgeborenen (van 617 in 2019 naar 648 in 2020) gevolgd door de 10- 15 jarigen (van 66 in 2019 naar 90 in 2020). Onder de 1-5 jarigen (van 98 naar 82) en 15-20 jarigen (van 216 naar 191) is er sprake van een daling.  

Er is de laatste vijftien jaar sprake van een daling van de sterfte onder kinderen. Het aantal kinderen dat overlijdt, is afgenomen van 1.926 in 1995 tot 1.063 in 2020. In het eerste levensjaar is het aantal kinderen dat is overleden gedaald van 1.041 in 1995 naar 648 in 2020. Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 15-20 jaar is echter gestegen van 32 in 1995 naar 53 jongeren in 2020 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021).

Definitie

De cijfers hebben betrekking op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 20 jaar die door aangeboren aandoeningen, ziektes of uitwendige oorzaken zoals verkeersongevallen of zelfdoding zijn overleden.

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud