Cijfers over adoptie

Adopties per jaar

In 2020 zijn 70 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse gezinnen geplaatst. In 2019 ging het om 145 kinderen. De afgelopen jaren is er sprake van een geleidelijke daling van het aantal geadopteerde kinderen. In 2010 werden nog 705 kinderen geadopteerd.

Grafiek Adopties per jaar in 2010-2020
Jaar Aantal geadopteerde kinderen
2010 705
2011 528
2012 488
2013 401
2014 354
2015 304
2016 214
2017 210
2018 156
2019 145
2020 70

Na een lichte stijging in 2019 is het aantal aanvragen in 2020 voor adoptie opnieuw gedaald. In 2020 zijn 352 verzoeken ingediend, waarvan 327 voor een eerste kind en 25 voor een tweede of volgend kind. In 2019 ging het om in totaal 376 verzoeken. In 2010 ging het nog om 1.602 aanvragen voor adoptie.

In 2020 komen met 33 procent de meeste kinderen uit Azië. Verder komt 26 procent van de adoptiekinderen uit Amerika, 23 procent uit Afrika en 18 procent uit Europa (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2021).

Herkomst adoptiekinderen naar werelddeel

De meeste adoptiekinderen komen in 2020 met 33 procent opnieuw uit Azië. Daarvan komt meer dan de helft uit China. In absolute aantallen gaat het in 2020 om 23 kinderen uit Azië, waarvan de meeste (17) uit Taiwan.

Na Azië komen de meeste kinderen, 26 procent, uit Amerika. In absolute aantallen gaat het om 18 kinderen. Hiervan komen met 12 de meeste adoptiekinderen uit Haïti. Landen waar kinderen uit Afrika van afkomstig zijn zijn Zuid Afrika (6), Nigeria (4), Lesotho (4) en Burkina Faso (2). Van de adoptiekinderen uit Europa komen bijna allemaal (12 van de 13) uit Bulgarije (Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2021) .

Definitie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid beschrijft adoptie als: het wettelijk aannemen van een kind. Door adoptie ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen het kind en de adoptieouder(s). Bij adoptie worden alle juridische en pedagogische verantwoordelijkheden ten opzichte van het kind blijvend van de biologische ouders overgedragen aan de adoptieouders.

  • Ministerie van Veiligheid en Justitie (2014). Adoptie. Trends en analyse 2009 tot en met 2013.
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie (2017). Adoptie. Trends en analyse 2012 tot en met 2016.
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018). Adoptie. Trends en analyse 2013 tot en met 2017.
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (2019). Adoptie. Trends en analyse 2014 tot en met 2018.
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (2020). Adoptie. Trends en analyse 2015 tot en met 2019.
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (2021). Adoptie. Trends en analyse 2016-2020.

Meer informatie over gebruikte registratie:

Deniz Ince

Drs. Deniz Ince

medewerker inhoud