Voor wie is CAP-J?

Let op: Deze inhoud wordt niet meer onderhouden en zal m.i.v. 2025 niet meer beschikbaar zijn.

Voor professionals

CAP-J is bedoeld voor professionals die met kinderen, jongeren en gezinnen werken, zoals psychologen, pedagogen, orthopedagogen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en jeugdverpleegkundigen. Professionals kunnen met CAP-J de aard van problematiek classificeren. Professionals die problemen classificeren met CAP-J moeten minimaal hbo-geschoold zijn.

Voor organisaties

CAP-J is ook bedoeld voor organisaties die zorg bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Deze organisaties kunnen CAP-J bijvoorbeeld gebruiken bij de intake van een kind, jongere of gezin, voor doelgroepanalyses en om interventies en programma's beter af te stemmen op de doelgroep.

Voorbeelden van organisaties die CAP-J kunnen gebruiken:

  • wijkteams
  • Centra voor Jeugd en Gezin
  • gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • jeugdhulpaanbieders
  • Raden voor de Kinderbescherming
  • JeugdzorgPlus-instellingen
  • justitiële jeugdinrichtingen

Voor gemeenten

Gemeenten kunnen CAP-J gebruiken om de toegang naar de zorg te organiseren. In bijvoorbeeld wijkteams, zorg- en adviesteams op scholen en andere toegangsteams kan CAP-J helpen om in kaart te brengen welke soort problemen er zijn rondom kind, jongere en gezin. Op basis van onder andere deze gegevens kan ondersteuning of hulp worden ingekocht, door te matchen welke ondersteuning of hulp aansluit bij de problemen die zijn geclassificeerd.

Daarnaast kan CAP-J helpen om de doelgroepen in de gemeente in kaart te brengen. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden over welke problemen in de gemeente het meest voorkomen, en waar de zorg op moet worden afgestemd.

Foto Ike van der Schoor

Ike van der Schoor

senior medewerker inhoud