E306: Jeugdige slachtoffer mishandeling buiten het gezin

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As E: Jeugdige en omgeving
 • E300: Problemen in omstandigheden jeugdige

Kenmerken

Bij deze problematiek wordt een jeugdige lichamelijke en/of psychische schade toegebracht en/of seksueel misbruikt buiten de gezinssituatie. De jeugdige kan zich in het geval van seksueel misbruik niet verweren tegen de handelingen door het lichamelijke of relationele overwicht van de volwassene of leeftijdsgenoot.

Subtypes en/of specificaties

Lichamelijke mishandeling (buiten het gezin)

De jeugdige is slachtoffer van lichamelijke mishandeling buiten het gezin wanneer hem lichamelijk letsel wordt toegebracht door een of meer personen buiten het gezin. Het letsel is medisch gezien van betekenis. Het kan om eenmalige mishandeling gaan, maar de jeugdige kan ook meerdere malen, langdurig en/of structureel lichamelijk worden mishandeld door een of meer personen buiten het gezin.

Psychische mishandeling (buiten het gezin)

Een jeugdige is slachtoffer van psychische mishandeling buiten het gezin wanneer hem psychische schade wordt toegebracht door een of meer personen buiten het gezin.

Het kan onder meer gaan om:

 • (anonieme) bedreigingen, bijvoorbeeld via sociale media, of telefonisch
 • uitschelden, afwijzen, buitensluiten op het schoolplein
 • lidmaatschap van een sekte.

Seksueel misbruik (buiten het gezin)

Een jeugdige is slachtoffer van seksueel misbruik buiten het gezin wanneer hem seksuele aanrakingen of handelingen worden opgedrongen door iemand, buiten het gezin. Dit varieert van begluurd worden of moeten toezien bij seksuele handelingen, tot betasting en verkrachting. Het kan gaan om seksueel misbruik door een volwassene of door een leeftijdsgenoot. De jeugdige kan zich niet verweren tegen de handelingen doordat de volwassene of de leeftijdsgenoot lichamelijk of relationeel overwicht heeft, met name wanneer het een bekende is. Bij seksueel misbruik spelen emotionele druk, dwang en geweld een rol.

Voorbeelden van situaties die verband houden met seksueel misbruik:

 • Er is contact of een poging tot contact met de borsten of genitaliën van de jeugdige of van de andere persoon.
 • Een aanmerkelijk ouder persoon dringt zich seksueel op of doet een poging de jeugdige te ontkleden of verleiden, eventueel op grond van diens positie of status (bijvoorbeeld dokter, priester) en tegen de wil van de jeugdige.
 • Een seksueel getinte foto of video van de jeugdige is tegen zijn wil verspreid via sociale media (sexting).

Slachtoffers loverboys/mensenhandel

Een jeugdige is slachtoffer van loverboys/mensenhandel wanneer de jeugdige doelbewust emotioneel afhankelijk wordt gemaakt door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie, om vervolgens via dwang of (dreiging met) geweld of misleiding te worden uitgebuit, veelal in de prostitutie. Feitelijk gezien zijn loverboys mensenhandelaren. Hoewel slachtoffers vaak meisjes zijn, kunnen ook jongens slachtoffer worden. Tijdens de misbruiksituatie wordt het slachtoffer vaak psychisch onder druk gezet, als dwang. Dreiging met geweld komt vaker voor als dwangmiddel tijdens de misbruiksituatie dan tijdens het ronselen.

Voorbeelden van situaties die verband houden met loverboy-/mensenhandel-problematiek:

 • Een jeugdige wordt onder valse voorwendselen verleid om voor de webcam uit de kleren te gaan of seksuele handelingen te verrichten, waardoor de jeugdige onmiddellijk chantabel is.
 • Meisjes uit gezinnen waarin eer voorop staat worden verleid om met een jongen naar bed te gaan en zijn op deze manier onmiddellijk chantabel.
 • De jeugdige is/wordt verliefd op de mensenhandelaar die zich voordoet als de ideale partner. Langzaam wordt de jeugdige losgeweekt en opgezet tegen haar vrienden en familie. De jeugdige heeft al dan niet tegen haar wil seks met de mensenhandelaar en later ook met andere mannen.