E301: Problemen met zelfstandige huisvesting jeugdige

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As E: Jeugdige en omgeving
 • E300: Problemen in omstandigheden jeugdige

Kenmerken

Bij deze problematiek veroorzaken omgevingsfactoren problemen die de jeugdige beletten om het zelfstandig wonen goed vorm te geven. Het kan gaan om problemen die veroorzaakt worden door een negatieve inmenging van de omgeving met de jeugdige, of het gedrag van de jeugdige wekt een negatieve reactie van de omgeving op.

Subtypes en/of specificaties

Problemen met betrekking tot regelingen

Hierbij raakt de jeugdige verdwaald in het woud der wettelijke en/of financiële regelingen die het zelfstandig wonen ondersteunen, of beschikt hij over onvoldoende kennis of informatie. De volgende situaties kunnen zich onder meer voordoen:

 • beperking of ontzegging van de huisvesting
 • verhuurder komt zijn plichten niet na en jeugdige is niet in staat hem te (laten) dwingen dit wel te doen
 • bij calamiteit (brand of inbraak, wettelijke aansprakelijkheidsstelling) is jeugdige onvoldoende verzekerd
 • jeugdige beschikt niet over de noodzakelijke vergunningen (woonvergunning, huurcontract)
 • jeugdige heeft achterstallige betalingen van gemeentelijke en/of provinciale lasten.

Problemen met verhuurder

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • onduidelijkheid over afspraken met de verhuurder (betaling, bezoek, meubilering, onderhoud)
 • verhuurder komt beloften niet na
 • illegale bewoning of onderverhuur
 • slechte woonomstandigheden of voorzieningen
 • onvoldoende zorg voor de woning en/of het meubilair
 • klachten van de buren
 • onredelijke of onzedelijke verlangens van de verhuurder.

Slechte woonomgeving/woonsituatie

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • slechte en/of gevaarlijke buurt
 • geluids- en/of stankoverlast
 • te kleine of te grote ruimte
 • onvoldoende of ondeugdelijke voorzieningen (ondeugdelijk elektriciteitsnet, onvoldoende was-/toiletvoorzieningen, slechte of ontbrekende verwarming)
 • onhygiënische omstandigheden (hoge vochtigheidsgraad, onvoldoende beluchting, vies)
 • afsluiting gas en licht.

Problemen met het vinden van onderdak/woonruimte

Hierbij kunnen zich onder meer de volgende situaties voordoen:

 • gebrek aan betaalbare of passende woonruimte
 • discriminatie.

(Dreigende) uithuiszetting

Dit kan onder meer het gevolg zijn van:

 • financiële beperkingen
 • het veroorzaken van overlast
 • niet nakomen van afspraken.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

In veel culturen worden ongehuwde jeugdigen niet gestimuleerd om zelfstandig te wonen, en voor meisjes wordt dit in vele gevallen zelfs afgewezen (Eldering & Knorth, 1998).

Problemen met huisvesting kunnen aanleiding geven tot:

 • (ongewenste) terugval op de voorzieningen van het ouderlijk huis of instellingen
 • een zwervend bestaan (Van der Ploeg, Gaemers & Hoogendam, 1991; Thomeer & Tavecchio, 1998).