E203: Problematische relatie met leeftijdsgenoten (onder andere gepest worden buiten school/werk)

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As E: Jeugdige en omgeving
  • E200: Problemen met relaties, vrienden, sociaal netwerk en vrije tijd

Kenmerken

Bij deze problematiek heeft de problematische relatie van een jeugdige met leeftijdsgenoten buiten school of werk een negatieve invloed op het socialisatieproces en de ontwikkeling van de jeugdige.

Er is bij de jeugdige geen sprake van een autistische stoornis of een andere pervasieve ontwikkelingsstoornis.

Subtypes en/of specificaties

Disharmonische relaties met leeftijdsgenoten (onder andere gepest worden buiten school/werk)

Hierbij gaat het om een ernstige actieve, negatieve uitwisseling tussen de jeugdige en zijn leeftijdsgenoten, die langere tijd aanhoudt. Relaties met leeftijdsgenoten worden als afwijkend beschouwd wanneer de jeugdige:

  • herhaaldelijk gekweld, gedenigreerd of beledigd wordt
  • herhaaldelijk bedreigd of getiranniseerd wordt
  • gedwongen wordt deel te nemen aan handelingen tegen zijn wil
  • aan afpersing onderworpen wordt
  • actief afgewezen, genegeerd of geïsoleerd wordt
  • herhaaldelijk onderworpen wordt aan vernederende ervaringen.

Bij pesten kan het zowel gaan om non-verbale (slaan, schoppen) als om verbale handelingen (roddelen, uitschelden). Met betrekking tot verbaal pesten kan ook gedacht worden aan internet, mail, sociale media, sms. Daarbij is niet van belang of de jeugdige compenserende goede relaties met anderen heeft.