E106: Problemen met werkloosheid jeugdige

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As E: Jeugdige en omgeving
 • E100: Problemen op speelzaal, school of werk

Kenmerken

Er bestaan twee soorten problemen met werkloosheid, namelijk:

 • problemen met het vinden van (passend) werk vanuit een situatie van (langdurige) werkloosheid (voor jeugdigen onder 18 jaar geldt een – gedeeltelijke – leerplicht) of direct na het afronden van een studie. Hierbij horen ook problemen met het kunnen vasthouden van werk, waardoor veelvuldig sprake kan zijn van ontslag en herstart van werk;
 • problemen met het werkloos zijn op zich, ofwel de acceptatie van de werkloosheid. Het gaat zowel om het niet in staat zijn om te kunnen werken, als om het niet kunnen vinden van passend werk. 

Subtypes en/of specificaties

Problemen met het vinden van werk

Problemen met het vinden van (passend) werk kunnen samenhangen met:

 • het niet of onvoldoende kennen en/of gebruiken van de feitelijk te lopen trajecten voor het vinden van werk
 • het niet matchen van kenmerken en vaardigheden van de jeugdige en arbeidsplekken door te hoge arbeidseisen
 • het niet matchen van kenmerken en vaardigheden van de jeugdige en arbeidsplekken doordat de jeugdige te hoge eisen stelt aan de arbeidsvoorwaarden (dit kan ook te maken hebben met zelfoverschatting)
 • het niet voorhanden zijn van passend werk binnen een acceptabele afstand van de woonplek (ook mede gezien de leeftijd van de jeugdige)
 • het niet beschikbaar zijn van een passend leertraject (deel studie, deel werk) voor jeugdigen onder de 18 jaar
 • het niet kunnen vasthouden van werk, waardoor veelvuldig sprake kan zijn van ontslag en herstart van werk.

Het niet kunnen vinden van (passend) werk moet als afwijkend worden beschouwd wanneer:

 • de jeugdige, ondanks concrete en aanwijsbare inzet tot het vinden van werk in de voorliggende periode van ten minste zes maanden, niet beschikt over een werkplek
 • de jeugdige in de afgelopen periode van ten minste zes maanden minimaal twee keer veranderd is van werkplek met meerdere tussenliggende (korte) momenten van werkloosheid.

Problemen met acceptatie werkloosheid of arbeidsongeschiktheid

Hierbij kunnen er twee soorten acceptatieproblemen optreden:

 • acceptatieproblemen als het ondanks inspanningen niet lukt om passend werk te vinden, terwijl er wel (gedeeltelijke) arbeidsmogelijkheden aanwezig zijn bij de jeugdige
 • acceptatieproblemen als er ondanks de wil geen (of niet meer) mogelijkheden aanwezig zijn om gedeeltelijk of geheel arbeid te verrichten als gevolg van fysieke en/of cognitieve beperkingen. Hierbij spelen de kindfactoren de bepalende rol.

De acceptatie van de werkloosheid dient als afwijkend te worden beschouwd als dit duidelijk negatieve effecten heeft op het functioneren van de jeugdige. Problemen in verband met de acceptatie van de werkloosheid kunnen leiden tot zodanig grote en een verscheidenheid van functionerings- en gedragsproblemen, dat deze effecten bij andere categorieën dienen te worden gescoord.