E104: Van school gestuurd

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As E: Jeugdige en omgeving
  • E100: Problemen op speelzaal, school of werk

Kenmerken

Bij deze problematiek wordt de jeugdige door de directeur of rector van de school voor een bepaalde (schorsing) of onbepaalde periode (verwijdering) officieel weggezonden. In dit laatste geval is de jeugdige niet meer te handhaven en is altijd sprake van een melding aan de inspectie. Een jeugdige kan van school worden gestuurd als gevolg van grensoverschrijdend en/of normoverschrijdend gedrag ten opzichte van zichzelf, medeleerlingen, leerkrachten of de materiële omgeving.