Doorontwikkeling CAP-J

Ontwikkeling

CAP-J is ontwikkeld om kind-, gezins- en omgevingsproblemen te classificeren die niet voorkomen in andere veelgebruikte classificatiesystemen, zoals het psychiatrisch handboek Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en de International Classification of Diseases (ICD). CAP-J is ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

CAP-J is ontwikkeld door jeugdprofessionals en experts uit de jeugdhulp, onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut. De beschrijvingen uit CAP-J zijn gebaseerd op zowel wetenschappelijk onderzoek als de inbreng van betrokken jeugdprofessionals en experts. In 2007 is onderzoek gedaan naar de 'interbeoordelaarsbetrouwbaarheid'. Van de onderzochte rubrieken scoorde bijna 80 procent redelijk tot goed op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.  Dat is in vergelijking met andere classificatiesystemen een hoog percentage.

Beheer en doorontwikkeling CAP-J

Het Nederlands Jeugdinstituut beheert CAP-J sinds 2011. Om de kwaliteit van CAP-J en de toepasbaarheid voor de praktijk te behouden, worden de beschrijvingen regelmatig geactualiseerd met nieuwe kennis en inzichten. Het actualiseren gebeurt in samenwerking met professionals uit de praktijk, die deelnemen aan de inhoudelijke commissie CAP-J.

Inhoudelijke commissie CAP-J

De inhoudelijke commissie kijkt inhoudelijk mee welke aanpassingen in CAP-J doorgevoerd kunnen worden en doen aanbevelingen voor literatuur. De commissie beslist of de voorgestelde aanpassingen doorgevoerd worden.

De leden van de inhoudelijke commissie CAP-J zijn:

  • Rita Heinen, Avans+
  • Nienke Keizers, ABC Twente
  • Carolien Konijn, Spirit
  • Marija Maric, Universiteit van Amsterdam
  • Yvonne Meijer, Leger des Heils Midden Nederland
  • Albert Ponsioen, Landelijk Kenniscentrum LVB
  • Wibo Scholtus, BMC
Foto Ike van der Schoor

Ike van der Schoor

senior medewerker inhoud