D604: Psychische/psychiatrische problematiek ander gezinslid

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D600: Problemen van ander gezinslid

Kenmerken

Bij deze problematiek gaat het om alle types psychische en psychiatrische problemen die het huidige functioneren van het gezinslid anders dan ouders of jeugdige (bijvoorbeeld broer, zus of een inwonende oma) duidelijk belemmeren, ongeacht de vraag of het andere gezinslid een (psychiatrische) behandeling ondergaat of niet. De psychische of psychiatrische problemen zorgen voor stress, druk en spanningen in het gezin, wat een negatieve uitwerking kan hebben op de ontwikkeling en het functioneren van de jeugdige. Het is niet noodzakelijk dat de jeugdige nog contact heeft met dit gezinslid en het is niet van belang of dit gezinslid nog deel uitmaakt van het huishouden van de jeugdige.

Subtypes en/of specificaties

Het kan gaan om de volgende psychische problemen.

Overspannenheid

Bij overspannenheid heeft het andere gezinslid enige tijd te kampen gehad met te veel psychische stress.

Burn-out

Bij een burn-out is de overbelasting dermate groot en langdurig geweest dat rust alleen niet helpt om de balans terug te vinden. Genegeerde overspannenheid kan ontaarden in een burn-out. Een burn-out is meestal werkgerelateerd. Kenmerken van een burn-out zijn:

  • emotionele en lichamelijke uitputting. Mensen met een burn-out voelen zich leeg en hebben nergens meer energie voor. Dit kan zich uiten in gevoelens van frustratie en/of depressie;
  • afgenomen betrokkenheid bij collega's en werkzaamheden. Er ontstaat een afstandelijke en cynische houding ten opzichte van het werk;
  • het gevoel hebben zelf niet meer goed te kunnen functioneren, wat resulteert in een negatief zelfbeeld.

Psychische stoornis

Het gaat om elk type psychische of psychiatrische stoornis van het andere gezinslid die een aanhoudend waarneembare belemmering van diens sociale functioneren veroorzaakt en een aanzienlijke invloed heeft op het leven van de jeugdige.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Wanneer psychische problemen langdurig aanhouden, kan dit leiden tot de ontwikkeling van een psychische/psychiatrische stoornis (beschreven in de DSM 5).