D504: Moeilijke start ouderschap

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As D: Gezin en opvoeding
 • D500: Problemen van ouder

Kenmerken

Bij een moeilijke start van het ouderschap maken omstandigheden dat ouders (reeds) vanaf de geboorte van het kind belemmerd worden in een adequate uitoefening van het ouderschap. Deze rubriek wordt geselecteerd wanneer de gevolgen van de 'moeilijke start ouderschap' relevant zijn voor de hulpverlening. Wanneer sprake is van psychische/psychiatrische problematiek (bijvoorbeeld postnatale depressie) wordt ook rubriek D510 (Psychische/psychiatrische problematiek ouder) geselecteerd.

Subtypes en/of specificaties

Omstandigheden die leiden tot een moeilijke start van het ouderschap doen zich onder meer voor in de volgende situaties:

 • ernstige vroeggeboorte
 • omstandigheden na de geboorte, zoals een operatie van moeder of medische behandeling van het kind
 • omstandigheden zoals handicap, psychiatrische stoornis of ziekte van het kind (waarbij de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis pas achteraf vast te stellen is; dit geldt soms ook voor de ziekte en/of handicap van het kind)
 • het temperament van het kind, vooral in relatie tot het temperament van de ouder
 • regulatieproblematiek van het kind, bijvoorbeeld bij huilbaby's
 • scheiding tussen moeder en kind of beperkte beschikbaarheid van moeder door omstandigheden zoals handicap, verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis of ziekte moeder
 • de omstandigheid dat een tiener moeder wordt (met allerlei mogelijke gevolgen van rijpingsproblemen bij de moeder, tot financiële en materiële nood)
 • omstandigheden zoals handicap, verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, ziekte of aanpassingsproblemen van de vader. Bijvoorbeeld vaders die psychiatrisch decompenseren (terugvallen) na de geboorte van hun kind of hun vaderlijke verantwoordelijkheid ontvluchten door naar alcohol te grijpen, een affaire te beginnen, et cetera
 • omstandigheden in het gezin zoals echtscheiding, overlijden van een van de ouders, overlijden van een belangrijke derde, financiële nood of verhuizing.