D405: Problematische relatie tussen ouders

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D400: Instabiele opvoedingssituatie

Kenmerken

Bij deze problematiek is er sprake van conflicten of disharmonie tussen volwassenen in het gezin.

Subtypes en/of specificaties

Conflicten

Bij conflicten is er voornamelijk sprake van (verbale) communicatieproblemen die langdurig bestaan of voortduren, frequent voorkomen en duidelijk zicht- en hoorbaar zijn.

Disharmonie in het gezin tussen volwassenen

Bij disharmonie is er sprake van een negatief gespannen sfeer tussen de ouders van de jeugdige of in het gezin levende volwassenen. De disharmonie is abnormaal als ze resulteert in ernstig of verlengd controleverlies, als er generalisatie van vijandige of kritische gevoelens is of als er een voortdurende sfeer van ernstig interpersoonlijk geweld is (stompen of slaan) Er kan ook sprake zijn van disharmonie tussen ouders die apart wonen (gescheiden ouders) wanneer de jeugdige met beiden een relatie heeft.

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Er zijn duidelijke individuele verschillen en subculturele variaties in de mate waarin mensen hun ongenoegens, meningsverschillen of irritaties in openlijke ruzies uiten. Van disharmonie in het gezin tussen volwassenen is alleen sprake wanneer dit duidelijk buiten de normale grenzen valt in de subcultuur van de jeugdige (Van Yperen, 1990).