D402: Problemen met omgangsregeling

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

 • As D: Gezin en opvoeding
 • D400: Instabiele opvoedingssituatie

Kenmerken

De omgangsregeling zoals die is vastgesteld door de ouders, eventueel door tussenkomst van een rechter, kan problemen opleveren voor de jeugdige.

Subtypes en/of specificaties

De problemen met betrekking tot de omgangsregeling kunnen verschillend van aard zijn:

 • de afwezige ouder wil geen contact meer met zijn kinderen
 • een van beide ouders houdt zich niet aan de gemaakte afspraken
 • de ouder die de zorg heeft, wil ondanks de afgesproken omgangsregeling niet dat de jeugdige contact heeft met de afwezige ouder
 • een van beide ouders gaat verhuizen waardoor de omgangsregeling in het gedrang komt
 • de jeugdige is niet tevreden met de omgangregeling omdat hij de afwezige ouder te weinig of te veel ziet
 • de omgangsregeling schaadt de geestelijke en/of de lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige
 • de ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang
 • de jeugdige van 12 jaar of ouder heeft ernstige bezwaren tegen de omgangsregeling
 • de omgangsregeling is in strijd met andere zwaarwegende belangen van de jeugdige
 • er is sprake van problemen in de omgang met mensen die nauw verbonden zijn met de jeugdige (grootouders, broers, zussen)
 • er is sprake van problemen in de omgangsregeling bij een uithuisplaatsing
 • ontvoering van de jeugdige naar een land van herkomst. 

Culturele, leeftijds- en seksespecifieke kenmerken en verloop

Een jeugdige van 12 jaar of ouder – en ook onder de 12 als mag worden aangenomen dat de jeugdige zijn belangen goed kan inschatten – kan de rechter benaderen als hij veranderingen in de omgangsregeling wil (Van Wamelen, 1997).