D211: Jeugdige weggestuurd door ouders

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D200: Problemen in de ouder-kindrelatie

Kenmerken

Bij deze problematiek woont de jeugdige (tijdelijk) niet thuis en groeit hij op in een andere setting. De jeugdige verblijft buitenshuis omdat hij is weggestuurd door zijn ouders. Wanneer de jeugdige wordt weggestuurd van huis vanwege pedagogische onwil van ouders dient ook rubriek D103 (Pedagogische onwil) geselecteerd te worden.

Subtypes en/of specificaties

Dit verblijf buitenshuis komt onder meer voor in de volgende gevallen:

  • De verzorgende ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner en de jeugdige mag daardoor niet in huis blijven wonen.
  • De verzorgende ouder krijgt een baby van de nieuwe partner en de jeugdige mag daardoor niet in huis blijven wonen.
  • De jeugdige vraagt in opdracht van ouders asiel aan in een westers land, om daar te kunnen studeren, geld te verdienen voor de familie in het land van herkomst et cetera.
  • De jeugdige wordt verkocht of uitgeleend aan derden voor commerciële exploitatie. Vaak gaat het om een jeugdige uit een derdewereldland, dat overgebracht wordt naar een westers land.