D210: Jeugdige weggelopen van huis

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D200: Problemen in de ouder-kindrelatie

Kenmerken

Bij deze problematiek woont de jeugdige (tijdelijk) niet thuis en groeit hij op in een andere setting. De jeugdige is van huis weggelopen en blijft gedurende ten minste 24 uur zonder toestemming van de verantwoordelijke ouders weg.

Subtypes en/of specificaties

Bij het weglopen van jeugdigen kan het onder meer gaan om:

  • kortdurend weglopen: het weglopen is van korte duur, meestal vanwege een crisis in de ouder-kindrelatie. De jeugdige vindt tijdelijk onderdak bij bijvoorbeeld vrienden, familie of een opvangcentrum
  • zwerven: de jeugdige begeeft zich veelvuldig van de ene onzekere verblijfplaats naar de andere en zoekt tijdelijke onderkomens bij vrienden, opvangcentra en afbraakpanden
  • dakloosheid: de jeugdige heeft geen vaste woon- en verblijfplaats en brengt de dagen en nachten door op straat, in kelders, parkeergarages en dergelijke
  • thuisloosheid (zwerven en dakloos): tussen zwerven en dakloos zijn bestaat geen duidelijke grens: wie vandaag zwerft, kan morgen dakloos zijn en vice versa.