D103: Pedagogische onwil

Deze problemen zijn in het classificatiesysteem CAP-J onderdeel van:

  • As D: Gezin en opvoeding
  • D100: Ontoereikende kwaliteiten van de opvoeding

Kenmerken

Bij deze problematiek zeggen ouders de verantwoordelijkheid van opvoeding van hun kind niet op zich te willen nemen of zij schuiven dit op anderen af. Redenen hiervoor kunnen onder meer zijn:

  • de jeugdige is gehandicapt of anderszins beperkt
  • de jeugdige is verwekt in een incestueuze relatie
  • de jeugdige is verwekt door een verkrachting
  • de jeugdige is verwekt in een relatie die op het moment van de onwil reeds beëindigd is
  • de jeugdige is door de ouder(s) of de omgeving van de ouders ongewenst
  • omstandigheden van de jeugdige (jeugdige is bijvoorbeeld al vaak opgepakt door de politie en ouders zijn het zat)
  • gezinsomstandigheden
  • problematiek van de ouders.